Försvarsmaktens utmaningar

Idag skriver värnpliktskramarna; värnpliktsrådet, om sitt egna existensberättigande i DN och lite till. De lyfter frågan om utmaningarna som ligger framför oss. Det är bra. Klart är att det finns en rad farhågor kring de förändringar Försvarsmakten nu genomgår, det kommer inte bli lätt. Men frivillighet är en bättre form för den typ av verksamhet som FM nu bedriver och kommer bedriva inom överskådlig tid.

Vi hade debatten i riksdagen för ett tag sedan, mitt anförande är ungefär scrollande ner till hälften av sidan. Vill man läsa ännu mer kan man med fördel göra det i Pliktutredningens rapport.

Försvarsmakten måste spotta upp sig för att klara detta, men det kan dem.

Lika inför lagen

prop

Idag kom den, personalförsörjningspropositionen.  I princip den sista delen i svensk lag som gör skillnad på män och kvinnor är värnplikten. Nu görs detta om och vi inför lika och allmän värnplikt enligt lag. Denna möjlighet till pliktuttagning genomförs dock bara i händelse att försvarsberedskapen kräver det. Det vill säga i allt väsentligt och vad vi kan överblicka kommer vi ha ett frivilligt personalförsörjningssystem framöver.

Andra härliga propositioner som kom idag är de båda benen i energiuppgörelsen. Nice!

bättre försvarsförmåga

Debatten om pliktens vara eller inte vara fortsätter. Tolgfors skrev på Svd opinion igår och det följs upp av kommentarer från (S) och Värnpliktsrådet. Inte helt otippat eftersom (S) helt tappat fotfästet i försvarsfrågorna. Tydligen tror de att det finns en massiv opinion för att Sverige i fredstid ska tvinga in unga män (frågan om de vill tvinga in unga kvinnor har jag inte riktigt fått klarhet i..) och om någon inte vill delta blir det fotboja. Den opinionen ser inte jag, tvärtom tycker de flesta jag möter att nu i fredstid borde det vara friviligt. Skulle läget kraftigt försämras kan regeringen återinföra allmän värnplikt.

Tolgfors redogör i stora drag för hur övergången kommer att ske och i allt väsentligt blir det som vi i Pliktutredningen föreslog. Det som är särskilt viktigt i denna övergång är att det inte kommer att finnas pliktad personal samtidigt som de frivilligt tjänstgörande. Så gjorde man nämligen i Holland och har starkt avrått oss ifrån det. Nu blir det istället så att de som ryckt in som värnpliktiga får erbjudande om att frivilligt fortsätta.

 Det är en gedigen uppgift Försvarsmakten har på sina axlar. Att ställa om från ett system som i grunden försörjts med tvång till att frivilligt rekrytera individer är inte helt lätt. Förvisso genomför de allra flesta sin värnplikt frivilligt redan idag men kraven ökar onekligen.

Men jag är inte orolig. Det blir säkerligen några år av smärre turbulens, men i slutändan får vi ett bättre försvarsförmåga då Försvarsmakten blir mer flexibel.

försvarets personalförsörjning

Jodå, delar av svd på påstår återigen att sluta upp med att tillämpa värnplikten är det enskilt största misstaget försvarspolitiker kan göra. Jag förstår till fullo att man diskuterar detta redan innan vi i pliktutredningen slutrapporterar om några veckor då den i riksdagen idag debatterade försvarspropositionen hanterar dessa frågor. Detta är i sig lite knepigt, men inget att göra åt. Vill man få ett användbart försvar så måste man agera för detta tar tid.

Men att påstå att en övergång från att tillämpa plikt (vilket i sig man kan ifrågasätta om vi gör i dagsläget) till att inte tillämpa pliktlagen (som dock finns kvar) är definitiv är inget annat än försök till skrämselpropaganda. Jag skulle nog vilja påstå att det skulle vara lättare att övergå från ett frivilligt system till plikt, än som nu tvärtom.

problemet med försvarspolitik

Är att det finns för många som inte har koll på saker och ting. Nu senast är sossarna ute och cyklar genom att kräva att många fler ska göra lumpen, 15 000 pers närmare bestämt. De ska däremot bara göra 3-4månader vilket kvalificerar dem till grundläggande stridsfärdigheter men inte så mycket mer.

Detta gör han samtidigt som det pågår en pliktutredning som uppdragits gå i annan riktning och strax efter en hyfsat enig försvarsberedning föreslagit mer professionalitet bland de militärtjänstgörande (vilket man får genom att göra det frivilligt och under något längre tid).

Detta är pinsamt. Det är inte ens ett slag av populism då det verkar som opinionen håller med pliktutredningen och försvarsberedningens inriktning.

Nej, fram för frivillighet och mer professionalitet! Basta!