Dags för civil kraftsamling i Afghanistan!

Obama håller på med det, men det är sent och frågan är hur omfattande det blir. Fokuserar mer resurser på den civila uppbyggnaden av Afghanistan.

Den miliära säkerhetsstyrkan behövs på plats. Om de civila åtgärderna ska nå fram behövs säkerhetsfrämjande trupp i detta osäkra land med mycket hög våldsnivå.

Men om vi ska utsätta människor för de risker detta innebär måste det banne mig hända något positivt för Afghanistans befolkning. Att ensidigt tro att man löser alla problem med militär trupp kommer inte förbättra situationen för kvinnor och män i Afghanistan.

Svensk trupp behövs på plats, att bidra till säkerheten och för att träna Afghansk armé. Men Sverige kan göra mer på den civila sidan och vi kan framförallt påverka EU och USA att ta tag i den civila byggnationen av rättsliga institutioner, sjukvård och skola. Inte minst korruptionen i landet måste åtgärdas.

Jag beklagar de dödsfall som nu skett. För deras familjer, släkt och vänner känns detta hopplöst och jag är verkligen så ledsen för deras skull. Men deras anhörig har gjort skillnad, har möjliggjort förändring. Låt oss se till så att Afghanistans befolkning på allvar kan se ljusare på framtiden och må detta inte hända igen. Det är dags för en civil kraftsamling!

DN, SvD, FM, AB

Svenska Afghanistankommittén

hjälp afghanistan!

Jan Björklund ägnade sitt nyhetsbrev åt att ge stöd åt Svenska utlandsstyrkan i Afghanistan. Mycket bra och välbehövligt.  Det är ytterst viktigt att skicka sådana signaler, inte minst för att befolkningen i Afghanistan ska kunna lita på att omvärlden inte sviker dem ännu en gång. Men också för att de individer som tjänstgör i utlandstyrkan inte känner sig svikna av dem som gett dem uppdraget att vara på plats. Sådant kan ge svåra trauman vid hemkomst efter krisartade händelser.

Varför är vi då där. Det finns en rad skäl till detta. Sverige har haft ett långvarigt engagemang för Afghanistan. Svenska Afghanistankommittén har verkat i landet sedan slutet av 70talet. SAK verkade i landet även under Talibanregimen och har en fantastisk förmåga at få saker gjorda. Mycket av de positiva saker som händer i Afghanistan nu är också kommitténs förtjänst genom sitt långsiktiga arbete. Men andra hjälporganisationer lämnade landet under Talibantiden och ska man på allvar lyckas bygga upp rättsliga institutioner, utbildningsväsende och en tro på framtiden behöver landet säkerhet. En långvarig säkerhet som människorna kan lita på. Detta går bara att göra genom Afghanerna själva, men här kan Svensk och andra nationers trupp bidra.

Denna bildserie är skrämmande men visar också på ett av de mest allvarliga problemen som Afghanistans befolkning har att ta itu med. Tack Annika för tipset! Bortgifte av barn var också en av de frågor som de två parlamentarikerna tog upp när jag mötte dem i juni.