rysslands angrepp på georgien

Fick tips om denna läsvärda artikel av Svante Cornell. I artikeln redogörs för den mycket obehagliga utveckling som Ryssland genomgår. Tillgången på energi och dess infrastruktur belyses likaså.

Detta är en utveckling som Sverige och Europa mÃ¥ste förhÃ¥lla sig till. Gärna utan att stänga alla dörrar till att fÃ¥ till stÃ¥nd ett utvecklande demokratisamarabete (hur nu det ska gÃ¥ till…) men framförallt utan att lÃ¥ta sig spelas av makthungriga despoter i Kreml.

Jag läste fö en extrakurs som hölls av Svante Cornell när jag gick vid Militärhögskolan Karlberg; ”Säkerhetspolitisk analys, inriktning Östeuropa”.  DÃ¥ var det mycket Kaukasusfokus vill jag lova..