Urspårat SJ?

 

SJ hade idag presskonferens om kommande investeringar och om lönsamheten. Otal rapporter om förseningar och urspårningar har nått oss den senaste tiden. Många förslag till lösningar har också presenterats.

Sårbarheten i järnvägssystemet beror på fler delar. Det är banan och systemet i sig och så förstås tågen.

Dels finns det flaskhalsar i systemet, där trafiken är så tät att det inte går in mer tåg under stora delar av dygnet. Blir det dessutom köbildning inom dessa flaskhalsar leder det till stora förseningar. Detta måste byggas bort och jag tror att det är just vad vi kommer se när planerna över alla infrastrukturobjekt presenteras senare i vår.

Resurserna till drift och underhåll inom järnvägen har varit för små. Det har under socialdemokraternas tid varit populärt att satsa alla pengar på flashiga nya projekt istället för att säkerställa att det som redan finns faktiskt fungerar. Detta ändrades faktiskt efter alliansregeringen kom till makten 2006 och vi har ökat fokus på drift och underhåll. Även i riktlinjerna för infrastrukturplanerna till 2021 är ungefär hälften av de 417miljarderna tillägnat drift och underhåll. Men vi ligger fortfarande efter, även om vi knappar in.

Dels är det tekniskt komplicerade system med elektronik som uppenbarligen inte pallar kylan och snön i så stor utsträckning. Här kan säkerligen mycket förbättras gällande rutiner och att tågoperatörerna (främst SJ) handhar materielen på ett bättre sätt. Men vid extrem väderlek får man nog acceptera en å annan försening.

Det är glädjande att även Sveriges största tågoperatör satsar och investerar i nya tåg. Det är verkligen välbehövligt. Att det numer finns en viss konkurrens om resenärerna borde också få dem att underhålla materielen de har bättre. Annars lär snart andra ta över.

I tisdags blev min resa drygt 3h försenad, just nu är vi ca45min sena men pga evakuerat tåg framför lär förseningen ticka på..hej å hå.

Nej till legitimationstvång

svd

 

Idag har jag en artikel om SJs legitimationstvång på svd.se.

 

”SJ försöker lösa ett problem med svart handel av deras biljetter som uppkommit pÃ¥ grund av deras eget biljettsystem, genom att lämpa över bevisbördan pÃ¥ resenären. Detta skulle straffa sig hÃ¥rt i en fullt konkurrensutsatt marknad, men är i dagsläget tyvärr genomförbart dÃ¥ SJ i praktiken innehar monopol pÃ¥ järnvägen. Det är glädjande, och pÃ¥ tiden, att Alliansregeringen har upphävt SJ:s ensamrätt att utföra persontrafik pÃ¥ det statliga järnvägsnätet.”

x2000 utbytt, förseningar att vänta

Jag blir så makalöst trött på den misshandel som SJ bedriver på sträckan (Oslo)Arvika-Stockholm. Så fort det är minsta problem med x2000tågen är det den sträckan som drabbas. Det är väl inte alltför långsökt att misstänka att just måndagsexemplaren av tågset sätts in på denna sträcka. Knappast troligt att ta X2000 ur bruk på Göteborgslinjen.

Och så kan man göra när man har monopol. För det finns inga andra alternativ för de urförbannade resenärerna att vända sig till. Oppositionen hävdar med dårars envishet att konkurrens på spåret är dåligt. De verkar istället vilja vrida klockan tillbaka och göra SJ till någon statlig institution igen. Men då lär den lilla effektivitet de faktiskt byggt upp under tiden som aktiebolag vara puts väck kan jag lova.

Folkpartiet har drivit en marknadsöppning på spåren länge, och beslutet är sedan i somras taget i riksdagen. Men det dröjer ett tag innan det märks. Dels är det en investeringstung bransch vilket gör det hela trögrörligt, dels är det långa ledtider i form av ansökan och tilldelning av så kallade tåglägen.

Rätt ofta beror förseningarna på annat än på SJs tåg. Underhållet av banorna måste fortsätta förbättras, dubbelspår och nya mötesplatser måste byggas. Och det basta! Och det är på rätt väg, banunderhåll har fått betydligt mer pengar än tidigare.

Nu ska jag ägna min ilska över SJ till nÃ¥got mer konstruktivt, som att läsa handlingar…

(s) under ytan

Mejern Larsson har antagligen tagit sig vatten över huvudet. Att idag pÃ¥ debattplats i NWT jämföra vattendistribution med en stor del av sveriges transportsektor verkar lÃ¥ngsökt. Ja sÃ¥ lÃ¥ngsökt att man kan börja fundera över om han inte befinner sig under vattenytan den gode Mejern…

Det är möjligt att han tycker att SJs monopolsituation fungerar så fantastiskt bra och att han är nöjd. Men det är inte jag. SJ konkurrensutsätts nu i tre steg, i en rätt långsam takt få man lov att säga. I framtiden kommer vi fortsatt ha ett reglerat marknadstillträde och banverket tilldelar tåglägen efter ett antal principer.

Att socialdemokraterna misskötte banunderhållet så till den milda grad att tågen på järnvägen känner av det har inget med om det är en eller flera operatörer att göra. Att förstärka detta misskötta banunderhåll är en prioriterad uppgift, oavsett operatörer på banan. Snarare kan man tänka sig att om fler operatörer ställer krav på ökat underhåll så får det också ökad tyngd i prioriteringarna.

mera tåg!

Äntligen! Men inte tillräckligt snabbt om jag hade fått bestämma mer.. Regeringen lägger idag fram att konkurrensen ska släppas fri på spåren. Fast i flera steg och kanske inte så snabbt som man kunnat hoppas. Men nu är det på G iaf.

Vidare kommer inom kort utredningen om lagstiftning inom kollektivtrafikområdet att rapportera. Då kan vi börja öppna för fler valmöjligheter även på bussar inom samma län.