cecilia malmström

Just nu talar EUministern på rikskonferensen. Hon pratar om EUs krishanteringsförmåga, men bara som komplement till den nationella krishanteringen. Hon nämner bland annat Räddningsverket och det höga renommé som räddningsverket har i EU tack vare sina många snabba insatser runt om i världen. Kul tycker jag att minister Malmström lyfter detta. Räddningsverket har haft en tendens att flänga världen över och bedriva heroiska insatser men gjort det mycket i det tysta.

Klar och tydlig är hon också över att huvudelen av länderna inom EU är medlemmar i Nato och att det är där de gemensamma försvarsgarantierna också finns.

Vidare lyfte hon behovet av gemensam lägesbild för att katastrofer och kriser ska kunna hanteras på ett bättre sätt.

 

myndigheten för samhällskydd och beredskap

MSB. Vars generaldirektör heter Helena Lindberg håller just nu ett anförande här på Folk och Försvar i Sälen. MSB är sammanslagningen av Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket.

Hon pratar om vad MSB, som är en ny myndighet, ska göra. Mest exempel handlar om synnerligen extraordinära händelser, vilket inte är det som skadar mest i vårt samhälle utan det är de små vardagsolyckorna. Men det är kanske inte lika sexigt. Å andra sidan måste man alltid öva för värsta tänkbara och otänkbara händelser. Så, det blir nog bra, vad det lider.

Dock är det fortfarande helt obegripligt hur man kan ha en splittrad gruppering för myndigheten. Den borde givetvis i sin helhet funnits i Karlstad!

 

jewrell

Just nu pratar Håkan jewrell om Afghanistan och Sveriges deltagande i den internationella insatsen ISAF. Inget nytt under solen, idel sälvklarheter. Dock med en ödmjuk inställning till soldaternas svåra situation och utmaningarna som de ställs inför. Behållningen av Jewrells anförande var att han belyste svårigheterna med de olika kulturer som finns dels i biståndsvärlden dels i den militära världen. Bra.

Han flaggar också för ökat civilt bistånd bland annat med mer personal på plats samt lyfter det faktum att vi har en nyinrättad ambassad i Kabul. Detta är helt avgörande om en ordentlig utveckling ska komma till stånd. Att faktiskt ha en ambassad på plats får också positiva effekter på många sätt, inte minst att det så småningom kan bli ett smörjmedel att utveckla vissa handelsrelationer mellan våra nationer.

Han avslutar med orden ”Det är endast tillsammans vi gör nytta”. Det är sÃ¥ sant som det är sagt, även det.

men det är ju en sak att snacka, svårare att göra..

 

gunilla carlsson

Har precis lyssnat till Gunilla Carlsson här på Rikskonferensen i Sälen. Ett mycket bra tal med starkt engagemang som hittills berört mest under denna konferens.

Bland annat betonade hon vikten av långsiktigt integrerat biståndsarbete i Afghanistan och gjorde det klart för alla med all önskvärd tydlighet att för kvinnorna i Afghanisatn är det helt avgörande att vi faktiskt lyckas.

Mycket bra!