cecilia malmström

Just nu talar EUministern på rikskonferensen. Hon pratar om EUs krishanteringsförmåga, men bara som komplement till den nationella krishanteringen. Hon nämner bland annat Räddningsverket och det höga renommé som räddningsverket har i EU tack vare sina många snabba insatser runt om i världen. Kul tycker jag att minister Malmström lyfter detta. Räddningsverket har haft en tendens att flänga världen över och bedriva heroiska insatser men gjort det mycket i det tysta.

Klar och tydlig är hon också över att huvudelen av länderna inom EU är medlemmar i Nato och att det är där de gemensamma försvarsgarantierna också finns.

Vidare lyfte hon behovet av gemensam lägesbild för att katastrofer och kriser ska kunna hanteras på ett bättre sätt.

 

björklund

Har precis här i Sälen lyssnat till Jan Björklunds anförande. Det var på tapeten redan igår i Rapport och i dagens svd.

Många angelägna punkter togs upp; vikten av den transatlantiska länken och Nato, energiförsörjningen och kärnkraften, Rysslands expansiva politik och odemokratiska utveckling, vikten av att organisera markstridskrafterna i brigader samt det faktum att anledning till att Europa grundade EU berodde på att man ville ha fred, euron är ytterligare ett verktyg i fredsbyggandet.

Att göra ”partiutspel” som detta är inte helt enkelt. Just nu fÃ¥r man ta emot en Ã¥ annan pik frÃ¥n moderater som naturligtvis tycker man ska hÃ¥lla sig inom alliansens ramar. Men vi är 4 olika partier som har ett mycket bra och genuint samarbete, men idéer mÃ¥ste drivas framÃ¥t, ibland öppet, ibland inom samarbetet. Ett exempel är ju modsens skolarbetsgrupps senaste utspel…

 

jewrell

Just nu pratar Håkan jewrell om Afghanistan och Sveriges deltagande i den internationella insatsen ISAF. Inget nytt under solen, idel sälvklarheter. Dock med en ödmjuk inställning till soldaternas svåra situation och utmaningarna som de ställs inför. Behållningen av Jewrells anförande var att han belyste svårigheterna med de olika kulturer som finns dels i biståndsvärlden dels i den militära världen. Bra.

Han flaggar också för ökat civilt bistånd bland annat med mer personal på plats samt lyfter det faktum att vi har en nyinrättad ambassad i Kabul. Detta är helt avgörande om en ordentlig utveckling ska komma till stånd. Att faktiskt ha en ambassad på plats får också positiva effekter på många sätt, inte minst att det så småningom kan bli ett smörjmedel att utveckla vissa handelsrelationer mellan våra nationer.

Han avslutar med orden ”Det är endast tillsammans vi gör nytta”. Det är sÃ¥ sant som det är sagt, även det.

men det är ju en sak att snacka, svårare att göra..

 

gunilla carlsson

Har precis lyssnat till Gunilla Carlsson här på Rikskonferensen i Sälen. Ett mycket bra tal med starkt engagemang som hittills berört mest under denna konferens.

Bland annat betonade hon vikten av långsiktigt integrerat biståndsarbete i Afghanistan och gjorde det klart för alla med all önskvärd tydlighet att för kvinnorna i Afghanisatn är det helt avgörande att vi faktiskt lyckas.

Mycket bra!