nato

Idag skriver en rad människor på svd om att vi måste stoppa smyganslutningen till nato. Så kan man ju naturligtvis tycka, jag är av motsatt åsikt.

Det finns många av oss som gormar högt och vilt om varför en anslutning till alliansen Nato är av godo och mången gång försökt diskutera frågan på en rimlig och öppen nivå. Men icke.

Grejen är den att även inom socialdemokratin finns det dem som förstår att en Natoanslutning vore rätt så bra. Men eftersom (s) inte vågar diskutera frågor öppet som de är splittrade i så påbörjas en rad samarbeten istället. Att samarbeta med Nato är inget nytt under alliansregeringen utan något som pågått under längre tid. Jag är övertygad om att ifall vi haft en ordentlig diskussion om varför Natosamarbetet vore bra för Sverige och Europa som helhet så hade också opinionen för ett medlemskap sett annorlunda ut än idag.

En ordentlig utredning och diskussion om vad Sverige skulle tjäna pÃ¥ ett medlemskap vore inte helt fel… Som av en händelse har folkpartiet gjort en sÃ¥dan, i brist pÃ¥ andra.