borde få uppehållstillstånd

Juma borde få uppehållstillstånd ifrån Sverige. I oktober har han varit här i Sverige i 6år och bara det borde vara skäl nog. Perfekt svenska och har jobbat för sitt uppehälle från början. Nu är han även gift och Afghanistan är för farligt för att kunna åka tillbaka och ansöka på plats av anhörigskäl. Migrationsverket kan mycket väl ta dylikt beslut utifrån dagens lagstiftning, nu är det dags att leverera!

migrationsverket gjorde fel

SR rapporterar om att en asylsökande som fått avslag av migrationsverket nu får rätt i Migrationsdomstolen! Mycket bra. Verket tolkar lagen extremt snävt och det bör ändras å det snaraste.