Bra med lärarlegitimation!

Folkpartiet och Jan Björklund har roddat fram den lärarlegitimation Sverige och lärarkåren behöver.

”Den enskilt viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkÃ¥r. Därför är det ett allvarligt problem att attraktionskraften i läraryrket har minskat under ett antal Ã¥rtionden. Ett tydligt uttryck för detta är att de som söker till läraryrket i dag har lägre studieresultat än de som sökte till läraryrket förr. Att vända denna utveckling är en central utmaning.”

 

-Nu ska jag iväg till Hammarö Utbildningscenter och prata politik med elever och lärare. Gött mos!