Jobbsökaraktion + landsmöte fp

I Säffle är det drag! Kul att se att engagemanget inte sviker utan att de testar nya idéer. Ungdomsarbetslösheten måste minskas och detta måste få prioritet.
En moderniserad arbetsrätt och möjlighet till lärlingsanställning (lägre ingångslön) är 2 viktiga delar i att förbättra möjlighterna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Alldeles strax ska Folkpartiets landsmöte diskutera arbetsmarknadsfrågorna 10.30. Se landsmötet live här! Landsmötesblogg

Jan Björklunds tal var som vanligt lysande, LÄS DET HÄR!

Landsmöte Folkpartiet Liberalerna

På torsdag drar Folkpartiet Liberalernas landsmöte igång. Folkpartister från hela landet samlas i Växjö under 4 dagar och ska debattera och besluta om partiprogram och ställningstaganden i olika frågor. Jag ska sitta som vice mötesordförande under landsmötet vilket ska bli extra roligt, tidigare har jag hållt i ordförandeklubban på ungdomsförbundets kongresser och på årsmöten, men detta bli första gången i denna stora skala.

De viktigaste frågorna skulle jag säga rör arbetsrätten. Av media och på twitter att döma verkar det vara fler som anser att detta blir den största frågan. Partistyrelsens förslag innebär en klar modernisering genom att förändra turordningsreglerna något (från 2 pers i undantag till 4) och påtryckningsmedel för att arbetsmarknadens parter själva ska ta sig i kragen och komma fram till ökad flexibilitet. Däremot finns det många som vill gå längre, som exempelvis att helt slopa LAS för företag som har under 50 anställda och att hela 10 personer ska kunna undantas från turordningsreglerna. Att detta behöver förändras står klart, inte minst för att motverka ungdomsarbetslösheten är detta viktigt. Även den globala marknaden och globaliserade arbetsmarknaden ställer tuffa krav på oss och att vi ska kunna behålla vårt välstånd är inte på något sätt självklart, för det behöver vi kämpa!

Ni kan följa landsmötet på min och andras twitter; #fplandsmote

Läs mer på folkpartiets hemsida