Tesla och Toyota

Det rör på sig inom elbilsmarknaden. Toyota och det Kaliforniska elbilsmärket Tesla har inlett ett samarbete. Tesla är kanske inte den bil man tänker på kommer finnas i varje hushåll direkt utan är ju mer en avancerad sportbil. Men att Toyota, denna biltillverkarjätte en masse, nu avancerar på elbilsmarknaden bådar riktigt gott.

Läste häromdagen en artikel om att inte döma ut etanolen (men hittar inte artikeln just nu). Artikeln hade mÃ¥nga poänger och visar det sig att kommande generation etanol fungerar sÃ¥ är etanolen sannolikt ett bra drivmedel att komplettera de övriga med. Men de stora riktade satsningar som gjorts kan man verkligen ifrÃ¥gasätta, inte minst pumplagen…

NÃ¥väl, i denna artikel (som jag inte kan länka till tyvärr sÃ¥ om nÃ¥gon vet vilken jag menar skriv in länken plz?) nämndes nÃ¥got i förbigÃ¥ende att Folkpartiet ”bara” pratar elbilar. Tyvärr kan det nog utifrÃ¥n sett tyckas att vi i Folkpartiet förordar en speciell teknik före en annan. SÃ¥ är det ju inte, det som vi förordar är tekniker som inte släpper ut växthusgaser eller pÃ¥ andra sätt förstör miljön. Nu rÃ¥kar elbilstekniken vara bra ur dessa aspekter och eftersom den fÃ¥r anses vara i sin uppstartsfas är kan det vara bra att uppmärksamma och lyfta en viss teknik. Det finns dock ingen ensam lösning, flera alternativ behövs.

Själv tycker jag det är slöseri med tid att köra egen bil, gör det bara om jag absolut måste. Men många andra har livssituationer som gör bilen nödvändig och andra gillar helt enkelt att köra bil. Detta elbilsframsteg är dock en bra nyhet för oss alla!

Ny Teknik, DI, DI, SvD, VK, AB

Cykel, regementschef och bjudmat

cykel

Minsann, idag har jag låtit mig bjudas på lunch av branschföreningen Svensk Cykling. De hade med sig 2 föredragshållare som pratade om fördelarna med att cykla. Samhällsekonomiskt, klimatmässigt och hälsomässigt. Och så hade de en rad förslag. Jag håller inte alls med om allt de kom med men vissa delar var bra. Som att tänka mer på cyklister när man planerar infrastruktur exempelvis.

Idag upptäckte jag också att min gamla regementschef Mats Blom numer är chef OMLT Afghanistan.

Klimatbilar och skenheliga miljöpartister

Klimatbilar, kan man verkligen kalla dem så? Bilar som släpper ut minimalt med växthusgaser. Nåväl, Folkpartiet lanserade i helgen under kommunala riksmötet förslag om en klimatbilspremie. Övergången från privata persontransportfordon som släpper ut mycket växthusgaser till bilar som inte gör det är angelägen att stötta.

Martin Andreasson fd riksdagsledamot FP, ledamot i Konsumentverkets insynsråd, FP Solna med mera, påpekar mycket riktigt på sin blogg behovet av forskning inom området. Han belyser också med all önskvärd tydlighet hur skenheliga (MP) är som vill styra över forskningen inom området och styra hur människor reser (ovsett om det släpper ut växthusgaser eller ej). Andreasson skriver:

”Ingen kan förneka att det är vägtrafiken som är den stora klimatboven i transportsektorn. Men det är just pÃ¥ det omrÃ¥det som Miljöpartiet vill minska tillgÃ¥ngen till FoU-medel. I klartext: mindre pengar till elbilar och bränsleceller.

Tycker Miljöpartiet att det redan forskas alldeles tillräckligt? Eller tror man att problemet redan är på väg att lösa sig av sig självt?

Knappast. Den egentliga orsaken är snarare att hämta i Miljöpartiets djupt rotade, närmast känslomässiga fientlighet mot vägtrafik. Forskning om bilar är helt enkelt fel, även om det rÃ¥kar vara miljövänliga bilar.”

 

Andreasson pekar på den ensidighet hos oppositionen som definitivt inte leder till mer klimatsmart resande. Att (S+V+MP) i sann planekonomisk anda förordar monopol inom all kollektivtrafik, motarbetar forskning för klimatbilar, vill förbjuda inrikesflyg söder om Sundsvall och vill stoppa alla former av vägbyggen oavsett var, leder inte framåt. Det leder bakåt.

Sverige behöver utnyttja hela transportsystemet mer effektivt om vi ska klara av att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser och låta människor resa enkelt och smidigt på det sätt som passar dem bäst för stunden. Hysteriska utbrott mot enbart vissa delar av transportsystemet löser inte de problemen, det kan bara ett ansvarstagande för helheten göra.

(Och ansvarstagandet för helheten stÃ¥r FP för, ifall ngn missade det 😉