Nyamko Sabuni (FP) i Karlstad

nyamko1

 

Idag besökte Integrations och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Karlstad. Först ut var ett framträdande pÃ¥ Karlstads Universitet och därefter mingel med Liberala Studenter. Sedan bar det iväg till Samurang Taekwondoklubb för besök och samtal om idrott- och andra ideella organisationers betydelse för integration. Till lunch drog vi vidare till McDonald´s och här fick ministern steka burgare och samtala med instegs och nystartsjobbare. Vi avslutade därefter med mingel vid valstugan och en och annan förbipasserande passade pÃ¥ att ta ett foto med sig och ministern. Autografer fick ocksÃ¥ skrivas… 🙂

Sammantaget en mycket bra dag och jag ser verkligen fram emot Nyamkos kommande 4 år som minister. Hon kommer göra mycket för integrationen det är ett som är säkert.

 

nyamko

 

Bilderna är skärmdumpar från SR Värmlands hemsida resp vf.se

Språkets betydelse för integration

Idag skriver jag och Gulan Avci på Svd Brännpunkt om språkets betydelse för integrationen.

Sverige har integrationsproblem. Den som påstår något annat gör såväl invandrare, Sverige som ekonomin en stor otjänst. Vi svenskar, gamla som nya, måste tala klart om vad som är utmaningarna och hur vi ska lösa dem. För Folkpartiets del handlar det om flera delar som rör arbete och svenska språket, bland annat:

Inför språkkrav för medborgarskap. Svenska är vårt gemensamma språk i Sverige. Grundläggande kunskaper i svenska språket är viktigt för att ta makten över sitt liv, känna sig delaktig i samhället och för att öka möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden.

Folkpartiet har tagit initiativ till sfi-lyftet – en samlad handlingsplan för bättre kvalitet på svenska för invandrare. Tyngdpunkten ligger på fyra delar: kompetenshöjning för sfi-lärare, tydligare mål, nationella prov och begränsad tid i sfi. De studenter som lyckas särskilt bra ska få en bonus.

Nyanlända ska erbjudas medborgarkurs. Vi föreslår att alla nyanlända ska erbjudas en medborgarkurs som ger en introduktion till det svenska samhället och dess grundläggande värden och innebörd av demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Snabbare ut på arbetsmarknaden. Mediantiden från uppehållstillstånd till arbete har legat på sju år för nyanlända invandrare. Det är orimligt. Vi inför nu snabbare kontakt med Arbetsförmedlingen, etableringssamtal för tidig matchning av boende och arbetsmarknad, nystartsjobb, jobbpraktik med svenskstudier – allt för att människor som flytt eller invandrat till Sverige snabbare ska komma in på arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning.

 

Uppdaterad:

Andra om detta Merit Wager, Karin Långström Vinge, Jesper Svensson

Samhällsorientering för invandrare

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över utformning och reglering för den samhällsorientering som ska ges nyanlända invandrare. Man ska ge förslag om bla omfattning och tillgänglighet och vara klar i maj 2010. Om detta har det raljerats på sina håll, men att se över detta är bra.

Sverige måste lyckas integrera invandrare som kommer hit. Detta är en viktig pusselbit för att på bästa sätt dra nytta av globaliseringens alla möjligheter. Integration handlar väldigt mycket om jobb och språk, vilka så klart hänger samman. Men det handlar också om delaktighet och samhörighet med det samhälle vi vill vara i.

Om vi ska öka kunskapen hos alla som går i den svenska skolan, så att de kan få makt över sina liv och möjligheter att påverka sin omgivning så borde det inte vara något konstigt att ge samma chans/ krav till nyanlända invandrare.

Visst, man kan raljera över vad som är svensk kultur/värdegrund eller inte men det finns bland allt det som kan inrymmas där förhoppningsvis nÃ¥got grundläggande som vi vill lära ut till alla som genom skolplikten genomgÃ¥r grundskolan. Att dessa värden ocksÃ¥ kan inrymmas i en samhällsorientering för nyanlända invandrare torde vara självklart. Att det skulle vara  just ”Svenskt” spelar ju inte sÃ¥ stor roll egentligen, men nu rÃ¥kar det vara i Sverige vi bor.

integration

Just nu sitter jag pÃ¥ SKL seminarie om flyktingmottagande och integration. Anders Knape pratar nu och Nyamko Sabuni ska strax börja. Knape refererar till ministern som ’staten’…