Stoppa pressarna! Nina Larsson åker tåg

Jo det är sant. Sitter och väntar på att tiden ska gå så att jag kommer med tåget hem till Karlstad. Varit på Studieförbundet Vuxenskolans stämma där vi tog beslut om en ny organisation. En debatt som höll på hela dagen.. Men hemåt bär det inte förrän 19.15-tåget.

Jo, jag åker fortfarande tåg till och från Sthlm, men jag flyger mer. Tidigare åkte jag mest tåg och använde flyget ibland. Anledningen till att jag bytt är för att jag har missat för mycket möten och sammanträden. En hel del viktiga sådana, sådana där man bara inte får komma försent till. Men ikväll har jag inget sammanträde som väntar, nu vill jag bara hem i störst allmänhet.

När jag i veckan skrev på Facebook att jag nuförtiden flyger istället för att ta tåget snappades detta upp av Värmlandsnytt. Trevligt att de följer mig för det första 🙂 De ringde upp och bad om en intervju i frågan och jag sa javisst kan jag det. Inte trodde jag att det skulle bli sådant rabalder om detta och bla Mejern Larsson (S) passar tydligen på att rasa. (Märkligt för såvitt jag vet så värnar han flygplatsen i Karlstad, men han verkar inte tycka att det ska vara några resenärer där..?) Att Stina Bergström vill förbjuda flygplatser söder om Sundsvall kan knappast göra någon förvånad.

Att vi får en bra, modern, stabil och mindre sårbar infrastruktur i Sverige är något jag jobbar hårt för. Inte minst på järnvägssidan behövs det rejäla satsningar och för Värmlands del behöver vi ha dubbelspår hela vägen mellan de båda Nordiska huvudstäderna Stockholm och Oslo. Det är för trångt som det är idag. Alliansregeringen har kommit en bit på väg genom att ge pengar till och besluta om nya mötesspår på sträckan Kil-Karlstad-Laxå, men det tar en evinnerlig tid dessvärre.

Miljarderna ska rulla

Oppositionen har i dagarna lovat runt. Miljarderna ska rulla. Vad har jag då att säga om detta kan man undra, jag som själv efterfrågat höghatsighetståg? Jag försöker tydliggöra detta genom en frågor&svar till mig själv:

– Vad tycker du om att oppositionen påstår att de ska bygga höghastighetståg? Det är bra att oppositionen lyfter frågan. Dock är detta stora tunga investeringar som måste utredas väl. Alltför många frågetecken finns kvar, i synnerhet hur hela finansieringen ska gå till. Vi borde lära av historien när det gäller denna typ av stora infrastrukturinvesteringar, exempelvis tunneln genom Hallandsåsen. Ytterligare alternativ måste också klargöras för att vi ska vara helt säkra på att vi använder våra resurser till rätt saker. Till och med den senaste utredningen efterlyste mer underlag i sin slutrapport.

-Vad spelar det för roll att vara noggrann, oppositionen lånar ju det mesta från riksgälden? Förr eller senare ska allt betalas. Varenda krona som staten har i utgift måste nagelfaras ordentligt, det är pengar som staten tar in från hårt arbetande människor och företag. Dessa företag och människor förtjänar att vi hanterar skattepengarna ansvarfullt. Att utan tillräckligt underlag ge grönt ljus för den ena och andra investeringen är inte ansvarsfullt, långt ifrån.

– Oppositionen tänker införa så kallad kilometerskatt. Är inte det ett bra sätt att finansiera alla andra investeringar? Kilometerskatt är ett sätt, men inte det bästa eller mest effektiva. Oppositionen vill också undanta skogsindustrins lastbilar. Hur man ska göra detta är oklart, antingen får man lägga en geografisk begränsning exempelvis söder om Mälaren/ Vänern där det norr över denna linje blir gratis och söder om dyrt för lastbilar att åka eller så får skogsindustrins lastbilar registrera sig som dylikt och därmed undgå skatt. Vilket torde leda till att hela Sveriges åkerier snart är kopplade till skogsindustrin…

– De säger att de ska satsa på järnväg och kollektivtrafik också, är inte det bra? Vi satsar redan stort på järnväg och kollektivtrafik. Oppositionen lovar i vanlig ordning ännu mer, men allt ska finansieras. Hur mycket skatter måste höjas och hur mycket mindre pengar i plånboken måste människor få för att de ska kunna punga upp med pengarna för alla investeringar. Förra gången de hade makten fattades 70miljarder kronor i infrastrukturplaneringen och mängder med objekt fick i slutändan finna sig i att bli lagda i malpåse.

Läs också Carl B Hamilton om kilometerskatt

Infrastruktur i hela landet

vag181

Infrastruktur är så otroligt viktigt för näringsliv och människor runt om i vårt land. Igår var jag bland annat i Vårgårda och Herrjunga för att tillsammans med lokala och regionala FP-företrädare få del utav synpunkter och svara på frågor hur vi arbetar med infrastrukturfrågor nationell, regionalt och lokalt.

Väg 181 som är en regional väg och alltså inte beslutas i nationell plan har byggts ut till del, men 9 km finns kvar att göra. Denna typ av tätortsnära väg, som är tungt belastad av godstrafik från närliggande industrier och av skogsnäringen och där många människor pendlar till och från sina arbeten, finns fler exempel av runt om i landet.

Ofta kan tidsvinst och därmed miljövinst räknas hem när man tittar på dessa stråk och därför behöver vi fortsatt tillse att resurser finns för regionerna och länen att kunna genomföra dessa förbättringar. Vissa debattörer menar att alla vägbyggen är fel och per automatik miljöförstörande. Detta verklighetsfrånvända synsätt genomskådas snabbt när man på plats ser de tids-, miljö- och trafiksäkerhetsvinster en ny vägsträckning skulle kunna innebära.

Bild från Borås Tidning och foto Hannah Larsson.

Mer infrastruktur

Igår hade vi debatt i kammaren där vi i Trafikutskottet debatterade budgeten för utgiftsområde 22 kommunikationer. Det blev sent och tyvärr minskar debattviljan och replikerna vid den tidpunkten på dygnet, i synnerhet på hemvändartorsdagar. Jag pratade om möjligheterna med globaliseringen och den allt hårdare internationella konkurrensen. Jag är övertygad om att vår förmåga till handelsutbyte och kontakter med andra delar av världen också fortsatt kommer att vara vår framgång. Men då behöver vi bättre, snabbare och mer klimatsmarta transportmöjligheter.

Alliansregeringen har redan satsat betydligt mer på infrastruktur än vad som gjordes tidigare, men det behövs än mer. Höghastighetståg är inte nödvändigt av klimatskäl, det är av globaliseringsskäl som vi bör bygga dem.

Protokollet kan man läsa här, låååångt ner…

infrastrukturell härdsmälta

Kan man säga om Miljöpartiets politik. Idag skriver de i NWT om att förbifart Stockholm är en jävulens styggelse. Alla andra är ju starkt för den. Även i Göteborg den så omtalade Älvförbindelsen är miljöpartiet emot.

Detta kategoriska motstånd mot vägbyggen kommer att leda oss i fördärvet, om de hade något att säga till om. Men det har de ju tack o lov inte.

Såväl förbifart Stockholm som Älvförbindelsen är oerhört viktiga för hela Sverige. Även Värmland tjänar på att det går att ta sig till, ifrån och förbi våra storstäder på ett bra sätt. Detta gynnar utvecklingen och stärker Sverige i den internationella konkurrensen.

 

rejäla infrastruktursatsningar i värmland!

Jajamensann. Bergslagsbanan (Kil-Karlstad bla), elektrifiering av Nykroppa-Kristinehamn, 40miljoner extra till tjälsäkring och bärighet samt förhoppningsvis extra tilldelning av handikappsatsningar för järnvägstationer och sk ”smärre vägsatsningar” genom investeringar på enskilda vägar.