Sverige behöver höghastighetståg

Idag arrangerade trafiksutskottet i riksdagen en hearing om höghastighetståg. I den plan som hanterar alla investeringar fram till 2021 blev det inga pengar till höghastighetståg. Tyvärr. Det fastlades dock att frågan måste utredas mer och det är ju bra det.

Globaliseringen ställer nya krav på oss och den internationella konkurrensen ökar. Globaliseringsrådet identifierade infrastruktur som en viktig konkurrensfördel. Detta borde vi satsa på i högre utsträckning och ta steget in i framtiden genom att knyta Sverige närmare Europa så att vi gemensamt kan ta oss an den internationella konkurrensen genom att nyttja varandras kompetenser och fördelar.

Även IVA pekar på att visioner om framtidens transportsystem behövs och visar tre varianter på hur utvecklingen av järnvägen kan gå till. Att nå såväl kapacitetsutbyggnad på det konventionella nätet som att bygga höghastighetståg är förstås att föredra, men är mycket kostsamt och kan inte rymmas i ordinarie anslagsfinansiering.

Bredda frihetsbegreppet

Bredda frihetsbegreppet skriver Marteus på Expressen. Tydligen ogillades Björklunds tal på landsmötet i helgen och då åsyftas i synnerhet delen om globalisering och ökad handel med andra delar av världen. Här menas att MPs transportfientlighet istället känns fräsch.

Det är bara att beklaga.

Vi har en gedigen utmaning framför oss när det gäller att utnyttja transportsystemet smartare, mer effektivt och göra det mer miljövänligt. Detta står fullständigt klart. Satsningar på järnväg bör göras och på hybridteknik (el/biogas) för lastbilar. Sjöfarten måste också bättra på sin teknikutveckling.

Men att bedriva kampanj för att sluta resa och sluta handla är inte fräscht, det är dumt. Vi blir fattigare, andra blir fattigare.

Globalisering är bra. Det kommer lyfta delar av världen ur fattigdom. Det måste vi främja samtidigt som vi motverkar jordens temperaturhöjning.  Försök hålla fler bollar i luften, plz.

Arbetsrätt

Att modernisera arbetsrätten skriver jag och Tina Acketoft om i dagens NWT. Den ”Svenska modellen” där arbetsmarknadens parter gemensamt tar ansvar är eftersträvansvärd, men det kräver ocksÃ¥ att sÃ¥väl arbetsgivare som arbetstagare tar ansvar för dess fortlevnad.

Det finns ingen som vill ha ett system där vi politiker går till val på att sätta nivåer på minimilöner. Vår modell är i grunden mycket bättre lämpad för den globala marknadens och därmed också arbetsmarknadens raska framfart. Men det gör också att vi måste anpassa oss till den. Vi kan inte backa in i framtiden och tro att vi kan behålla jobben bara för att vi tycker så. Ska vi lyckas behålla jobben kräver det hårt arbete och kunskap.

Det mycket tråkiga beskedet att Metso drar ner skulle inte ha lösts annorlunda om vi hade en mer flexibel arbetsrätt. Men en moderniserad sådan är en viktig pusselbit i att anpassa oss för framtiden, för även om framtiden är ljus så kommer den att bli tuff.

Invandring ökar Sveriges utrikeshandel

Enligt DN kommer en studie presenteras inom kort där man visar på att invandring till Sverige också ökar utrikeshandeln. Vilket är fullt rimligt. Ser fram emot att få sätta tänderna i den.

Hur antiglobalister och andra främlingsfientliga kommer argumentera mot denna studie är lätt att tänka sig in i. De lär fortsätta den tragikomiska vägen, for sure..

Asyllag och inkonsekvens

I dagens NWT kan vi åter läsa om Juma Lomani. Även jag kommenterar Jumas situation och möjligheterna att få uppehållstillstånd genom att söka på plats från Sverige.

Idag är även Migrationsministern på plats i Karlstad så det var en väldigt bra tajming från NWTs sida måste jag säga, hoppas han läser artikeln.

Jag har kort kommenterat Jumas fall tidigare. Även om jag har en viss förståelse för regeln att söka från hemlandet när det gäller giftermål (för att undvika missbruk av lagen) så anser jag att Juma borde få stanna oavsett. Afghanistan är riskabelt att återvända till, detta gäller även Kabul. Han har varit i Sverige i över 6år och kommer från en region i Afghanistan dit det definitivt inte går att återvända till.

Internflyktsalternativet i Afghanistan är inte okej. Den process som nu pågår inom departement och bland oss riksdagsledamöter i alliansen hoppas jag kan leda fram till mer klarhet inom asyllagstiftningen gällande såväl intern väpnad konflikt som internflyktsalternativet då en rad frågetecken omgärdar dessa två begrepp i den nuvarande hanteringen.

Vi behöver vara mer välkomnande, vi behöver bli fler. Med bra integration; språk och arbete så kommer mångfalden berika oss och förbättra vår tillväxt. Globaliseringen kommer bara att öka och vi bör hoppa på tåget, inte stå kvar på perrongen.