Försvarsmaktens utmaningar

Idag skriver värnpliktskramarna; värnpliktsrådet, om sitt egna existensberättigande i DN och lite till. De lyfter frågan om utmaningarna som ligger framför oss. Det är bra. Klart är att det finns en rad farhågor kring de förändringar Försvarsmakten nu genomgår, det kommer inte bli lätt. Men frivillighet är en bättre form för den typ av verksamhet som FM nu bedriver och kommer bedriva inom överskådlig tid.

Vi hade debatten i riksdagen för ett tag sedan, mitt anförande är ungefär scrollande ner till hälften av sidan. Vill man läsa ännu mer kan man med fördel göra det i Pliktutredningens rapport.

Försvarsmakten måste spotta upp sig för att klara detta, men det kan dem.

Frivillig militärtjänstgöring

Just nu pågår debatt om Försvarsmaktens nya personalförsörjning i riksdagens kammare. Vi kommer i eftermiddag votera om att införa frivillig militärtjänstgöring med en könsneutral pliktlagstiftning i grunden. Vänsterpartierna; s,v,mp debatterar och kommer rösta emot.

Efter år av debatter, diskussioner och utredningar är det idag äntligen dags att anpassa Försvarsmakten efter verkligheten. Dagens och morgondagens utmaningar ser inte ut som de en gång gjorde. felaktigheter som att ha olika regler för män och kvinnor, att utbilda en massa människor och inte använda dem när de är färdigutbildade.

Folkpartiet var först att driva detta på allvar och nu fullföljer vi och beslutar idag att militärtjänsgöring ska vara frivillig.

 

Uppdaterad:

DN skriver om detta

Lika inför lagen

prop

Idag kom den, personalförsörjningspropositionen.  I princip den sista delen i svensk lag som gör skillnad på män och kvinnor är värnplikten. Nu görs detta om och vi inför lika och allmän värnplikt enligt lag. Denna möjlighet till pliktuttagning genomförs dock bara i händelse att försvarsberedskapen kräver det. Det vill säga i allt väsentligt och vad vi kan överblicka kommer vi ha ett frivilligt personalförsörjningssystem framöver.

Andra härliga propositioner som kom idag är de båda benen i energiuppgörelsen. Nice!

Dags för civil kraftsamling i Afghanistan!

Obama håller på med det, men det är sent och frågan är hur omfattande det blir. Fokuserar mer resurser på den civila uppbyggnaden av Afghanistan.

Den miliära säkerhetsstyrkan behövs på plats. Om de civila åtgärderna ska nå fram behövs säkerhetsfrämjande trupp i detta osäkra land med mycket hög våldsnivå.

Men om vi ska utsätta människor för de risker detta innebär måste det banne mig hända något positivt för Afghanistans befolkning. Att ensidigt tro att man löser alla problem med militär trupp kommer inte förbättra situationen för kvinnor och män i Afghanistan.

Svensk trupp behövs på plats, att bidra till säkerheten och för att träna Afghansk armé. Men Sverige kan göra mer på den civila sidan och vi kan framförallt påverka EU och USA att ta tag i den civila byggnationen av rättsliga institutioner, sjukvård och skola. Inte minst korruptionen i landet måste åtgärdas.

Jag beklagar de dödsfall som nu skett. För deras familjer, släkt och vänner känns detta hopplöst och jag är verkligen så ledsen för deras skull. Men deras anhörig har gjort skillnad, har möjliggjort förändring. Låt oss se till så att Afghanistans befolkning på allvar kan se ljusare på framtiden och må detta inte hända igen. Det är dags för en civil kraftsamling!

DN, SvD, FM, AB

Svenska Afghanistankommittén

bättre försvarsförmåga

Debatten om pliktens vara eller inte vara fortsätter. Tolgfors skrev på Svd opinion igår och det följs upp av kommentarer från (S) och Värnpliktsrådet. Inte helt otippat eftersom (S) helt tappat fotfästet i försvarsfrågorna. Tydligen tror de att det finns en massiv opinion för att Sverige i fredstid ska tvinga in unga män (frågan om de vill tvinga in unga kvinnor har jag inte riktigt fått klarhet i..) och om någon inte vill delta blir det fotboja. Den opinionen ser inte jag, tvärtom tycker de flesta jag möter att nu i fredstid borde det vara friviligt. Skulle läget kraftigt försämras kan regeringen återinföra allmän värnplikt.

Tolgfors redogör i stora drag för hur övergången kommer att ske och i allt väsentligt blir det som vi i Pliktutredningen föreslog. Det som är särskilt viktigt i denna övergång är att det inte kommer att finnas pliktad personal samtidigt som de frivilligt tjänstgörande. Så gjorde man nämligen i Holland och har starkt avrått oss ifrån det. Nu blir det istället så att de som ryckt in som värnpliktiga får erbjudande om att frivilligt fortsätta.

 Det är en gedigen uppgift Försvarsmakten har på sina axlar. Att ställa om från ett system som i grunden försörjts med tvång till att frivilligt rekrytera individer är inte helt lätt. Förvisso genomför de allra flesta sin värnplikt frivilligt redan idag men kraven ökar onekligen.

Men jag är inte orolig. Det blir säkerligen några år av smärre turbulens, men i slutändan får vi ett bättre försvarsförmåga då Försvarsmakten blir mer flexibel.

modererar på bokmässan

Idag agerar jag moderator under ett samtal arrangerat av Svenska Afghanistankommittén. De tvÃ¥ samtalande är Torbjörn Pettersson, generalsekreterare för kommittén samt Olof Ehrencrona frÃ¥n UD. Vi kommer samtala under den nÃ¥got onyanserade rubriken ”soldater eller bistÃ¥nd?”.

Plats Stora Scenen, internationella torget. Bok o Biblioteksmässan Göteborg

Tid:12.40-13.00