Frivillig militärtjänstgöring

Just nu pågår debatt om Försvarsmaktens nya personalförsörjning i riksdagens kammare. Vi kommer i eftermiddag votera om att införa frivillig militärtjänstgöring med en könsneutral pliktlagstiftning i grunden. Vänsterpartierna; s,v,mp debatterar och kommer rösta emot.

Efter år av debatter, diskussioner och utredningar är det idag äntligen dags att anpassa Försvarsmakten efter verkligheten. Dagens och morgondagens utmaningar ser inte ut som de en gång gjorde. felaktigheter som att ha olika regler för män och kvinnor, att utbilda en massa människor och inte använda dem när de är färdigutbildade.

Folkpartiet var först att driva detta på allvar och nu fullföljer vi och beslutar idag att militärtjänsgöring ska vara frivillig.

 

Uppdaterad:

DN skriver om detta

Hemvärnet

LBRDhemvärn1

I helgen var det landsbygdsriksdag och jag diskuterade bland annat med Hemvärnet. Ur ett landsbygdsperspektiv är förändringarna i försvaret mycket bra. (Förändringarna är ju bra ur andra perspektiv också men detta har jag inte stött på tidigare)

Nästa vecka debatterar vi i riksdagen den nya pliktlagstiftningen och dess tillämpning. (Lagstiftningen blir könsneutral men pliktuttagning sker endast om försvarsberedskapen så kräver) Denna förändning innebär att det skapas en 3månaders militärtjänstgöring som är frivillig, om man vill kan man söka vidare till kontraktsanställning eller till Hemvärnet. Detta är helt nödvändigt. Borde införts för länge sedan.

De som ska arrangera dessa korttidsutbildningar är såväl Hemvärnet som försvarsmaktens regementen. Detta innebär att Hemvärnet kan rekrytera från hela landet till deras korttidsutbildningar och på så sätt klara av att rekrytera folk även utan att hela befolkningen tvingas in i pliktsystemet.

Oppositionen, de rödgröna, vill förstås något helt annat. De verkar tycka att allt var bättre förr och allmän värnplikt ska införas igen. Eller någon slags variant. Hur de nu ska ha råd med det med tanke på att de vill skära 2miljarder på försvarsanslaget i budgeten.

 

Passade pÃ¥ att filma en av deras uppvisningar under Landsbygdsriksdagen. SÃ¥där kvalitet pÃ¥ filmningen fÃ¥r väl erkännas…

ahlin

Det en rad företrädare för partier som inte alls tycker som jag, somjag trots det högaktar och faktiskt tycker mycket om. Urban Ahlin tillhör inte dem.

Ahlin pratade nyss under rikskonferensen om högt och lågt, ditten och datten. Rätt ofta om saker som står i klart motsatsförhållande. Dels hyllar han att andra länder går med i Nato och betonar vikten av just samarbete. Å andra sidan landar han i slutsatsen att Sverige inte bör gå med i Nato fullt ut.

För övrigt anser han tydligen att Hizbolla är en del av världssamfundet…