alltid medlemmar i nato

På svd kan man läsa om Sveriges nära samarbete med USA under kalla krigets dagar. Det militära samarbetet var omfattande men man kan heller inte glömma den politiska delen i detta.

Det är märkligt att det än idag ska vara så svårt att erkänna att vårt beroende av västeuropa och USA. Rapporter som denna borde kunna skapa mer utrymme för att på ett konstruktivt sätt kunna belysa fördelarna med vad ett Nato-medlemskap skulle ge. Men jag är tveksam till att så blir fallet..