Förbifart Stockholm

Idag skriver allianspartiledarna på DN-debatt om Förbifart Stockholm. Förbifarten är viktig, inte bara för Stockholmarna utan för hela södra delarna av mellansverige, om man nu kan kalla det så; Mälardalsområdet med större delen av sin omnejd..

Det är bra att Stockholm växer. Förbifarten är en av förutsättningarna för det. Miljöpartisterna (som en gång röstat för att påbörja planerna för en förbifart men nu röstar nej, tillsammans med (V)) brukar hänvisa till Paris och säger att där byggs inga vägar, bara spår. Jaha, säger jag. Vilka trafiklösningar som passar för respektive stad måste vara anpassat efter stadens förutsättningar. Det är väl jättebra att Paris bara bygger spårvägar, kanske kommer det bli så i Stockholm i framtiden likaså. Men nu behöver Stockholms norra och södra delar bland annat knytas samman med ytterligare vägförbindelse, allt annat är alltför sårbart.

Förbifart Stockholm

IgÃ¥r startades klimatmötet i Köpenhamn. Tydligen var Reinfeldt inte där utan i Karlstad, intressant prioritering 😉 Men sÃ¥ träffas väl inte politikerna förrän till slutförhandlningarna. Först är det tjänstemännens tur.

Dagens ledare i VF (som inte lagts ut pÃ¥ nätet än…kanske börjar de inte sÃ¥ tidigt pÃ¥ tidningen?) hänvisar till Uppdrag Granskning förra veckan och beklagar sig över att ett antal miljarder ska satsas pÃ¥ ringleden kallad Förbifart Stockholm. Peter Franke insinuerar att motorväg alltid, per definition, är fel att bygga.

Dylikt trångsynhet kan vi inte kosta på oss är jag rädd. Vi måste klara av att hålla fler bollar i luften, för fler utmaningar kommer att komma vår väg.

Den internationella konkurrensen är stenhård och vår huvudstad behöver växa för att kunna stå sig i konkurrensen om kunskapsintensiv arbetskraft. Förbifart Stockholm knyter samman storstadsregionen vilket är helt nödvändigt. Markvärden kommer att öka och ytterligare exploatering är möjlig, vilket ger mer skattepengar och möjligheter att satsa på smarta knutpunkter med buss och tåg och närcentra dit man lätt kan ta sig utan bil.

Det är ytterst ensidigt att motarbeta all motorväg eller vägsatsning över huvud taget. Vi måste arbeta i parallella spår, teknikutveckling för att byta ut fossilt bränsle i fordon, satsa på järnväg, knytpunkter och resecentra samtidigt som vi skapar ett transportsystem och ett samhällsbygge som möter de krav som globaliseringen ställer.

studerar basen för kollektivtrafiken

I min pågående Värmlandsturné känner jag av temperaturen hos företag runt om i länet. I tisdags var jag i Säffle och kikade in på Volvos busskarosseri där. Faktum är att busstillverkningen verkligen går framåt och de om några känner av det ökande intresset för kollektivtrafiken. Antagligen kommer några av alla de bussar som Säfflefabriken säljer till de som trafikerar SL i sthlm också att köra på Förbifart Stockholm. Men det lär dröja ett tag, att bygga infrastruktur i miljardklassen tar tid.

Förbifart Stockholm är ett mycket dyrt projekt. Men det är också ett nödvändigt projekt om Stockholm ska kunna växa ordenligt. Att sthlm växer så det knakar redan nu står utom all tvivel. Men man dras med en smärtsam växtvärk och behöver knyta samman de norra delarna av sthlmsregionen med de södra för att tillväxten ska löpa på smidigare.

Urbaniseringen är då rakt inget Svenskt fenomen utan sker över hela världen. Om Stockholm på allvar ska kunna konkurrera i den globala konkurrensen behöver Stockholm växa. Att Stockholm inte redan nu har en förbifart är märkligt egentligen.

Stockholm själva satsar såväl på bussfiler som på spårväg för deras kollektivtrafik. Detta bör de fortsätta med även på förbifarten.

infrastrukturell härdsmälta

Kan man säga om Miljöpartiets politik. Idag skriver de i NWT om att förbifart Stockholm är en jävulens styggelse. Alla andra är ju starkt för den. Även i Göteborg den så omtalade Älvförbindelsen är miljöpartiet emot.

Detta kategoriska motstånd mot vägbyggen kommer att leda oss i fördärvet, om de hade något att säga till om. Men det har de ju tack o lov inte.

Såväl förbifart Stockholm som Älvförbindelsen är oerhört viktiga för hela Sverige. Även Värmland tjänar på att det går att ta sig till, ifrån och förbi våra storstäder på ett bra sätt. Detta gynnar utvecklingen och stärker Sverige i den internationella konkurrensen.