värnplikten

Förra veckan närvarade jag en stund på ett seminarie arrangerat av Folk och Försvar. Nu var jag inbokad på annat samma dag så jag gick när det var en halvtimme kvar av diskussionspunkten. Men jag betvivlar att den kvarstående halvtimman gett så mycket.

Förutom dÃ¥ ”pliktutredningens” ordförande som inte direkt är i position att debattera mot pliktkramare var det ont om de som föresprÃ¥kar en frivillig militärtjänsgöring sÃ¥ länge försvarsberedskapen sÃ¥ medger. Därför fick ocksÃ¥ hela seminariet slagsida Ã¥t ett hÃ¥ll som inte är särskilt representativt.

NÃ¥gon som i synnerhet inte var det var VärnpliktsrÃ¥dets ordförande som menade att om bara allmänheten förstod att ”diverse liberala politiker” är i färd med att avskaffa värnpliktsystemet sÃ¥ skulle de gÃ¥ man ur huse och delta i försvarsdebatten. Jag tvivlar…

För det första avskaffar vi inte plikten, den är kvar även om man inte pliktar ut folk i fredstid. För det andra är det precis vad jag tror allmänheten vill. Skicka inte in folk i fängelse om det absolut inte är nödvändigt, frivillighet = motivation!

 

cecilia malmström

Just nu talar EUministern på rikskonferensen. Hon pratar om EUs krishanteringsförmåga, men bara som komplement till den nationella krishanteringen. Hon nämner bland annat Räddningsverket och det höga renommé som räddningsverket har i EU tack vare sina många snabba insatser runt om i världen. Kul tycker jag att minister Malmström lyfter detta. Räddningsverket har haft en tendens att flänga världen över och bedriva heroiska insatser men gjort det mycket i det tysta.

Klar och tydlig är hon också över att huvudelen av länderna inom EU är medlemmar i Nato och att det är där de gemensamma försvarsgarantierna också finns.

Vidare lyfte hon behovet av gemensam lägesbild för att katastrofer och kriser ska kunna hanteras på ett bättre sätt.

 

myndigheten för samhällskydd och beredskap

MSB. Vars generaldirektör heter Helena Lindberg håller just nu ett anförande här på Folk och Försvar i Sälen. MSB är sammanslagningen av Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket.

Hon pratar om vad MSB, som är en ny myndighet, ska göra. Mest exempel handlar om synnerligen extraordinära händelser, vilket inte är det som skadar mest i vårt samhälle utan det är de små vardagsolyckorna. Men det är kanske inte lika sexigt. Å andra sidan måste man alltid öva för värsta tänkbara och otänkbara händelser. Så, det blir nog bra, vad det lider.

Dock är det fortfarande helt obegripligt hur man kan ha en splittrad gruppering för myndigheten. Den borde givetvis i sin helhet funnits i Karlstad!

 

rikskonferensen i sälen

Idag är första dagen på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Hittills har Försvarsministern, ÖB och Wilhelm Agrell talat. Nu är det dags för lite politiker.

Om det hade funnits möjlighet hade jag frågat försvarsministern om huruvida han nu vill ha brigadledningsförmåga (vilket han nämnde i sitt tal) inom Försvarsmakten är det då inte bättre att organisera FM i just brigadgarnisoner istället för bataljonsstridsgrupper? Och om hans tal om att det för honom är ett självändamål att kunna förklara FM verksamhet enkelt inte vore bättre att faktiskt ta steget ut och bli fullvärdig medlem i Nato, istället för som nu sådär till hälften..

För övrigt pratade han om Gripen, frivillighet istället för plikt och sin nya blogg…