Framtid & vision

snö

Idag har vi Värmlandsdelegater vid Folkpartiet Liberalernas landsmöte en artikel i NWT om några utav de viktiga framtidsfrågor som vi hanterade vid landsmötet.

Bland annat moderniserad arbetsrätt, införande av eruon i Sverige, värnskattens avskaffande, nybyggnation av klimatsmart kärnkraft, moderniserad upphovsrätt och att höja läraryrkets status samt mycket mycket mer.

 

För övrigt funderar jag pÃ¥ om jag tar mig hem idag. Det bokstavligen talat vräker ner snö Ã¥ man undrar ju pÃ¥ om tÃ¥gen gÃ¥r som de ska…

ta ur fetvadden..

..ur öronen så kan vi berätta vad som hänst sedan finska vinterkriget. Är ju en väldigt bra reklamjingel som gick för några år sedan.

Idag skriver junilistan pÃ¥ NWT om euron. Trots att fler och fler röster hörs om att Sverige skulle klara finansiella utmaningar bättre om vi var med i Eurosamarbetet verkar inte junilistan verka lyssna. Jag kan knappt bärga mig till Anders Ekbergs svar…

 

björklund

Har precis här i Sälen lyssnat till Jan Björklunds anförande. Det var på tapeten redan igår i Rapport och i dagens svd.

Många angelägna punkter togs upp; vikten av den transatlantiska länken och Nato, energiförsörjningen och kärnkraften, Rysslands expansiva politik och odemokratiska utveckling, vikten av att organisera markstridskrafterna i brigader samt det faktum att anledning till att Europa grundade EU berodde på att man ville ha fred, euron är ytterligare ett verktyg i fredsbyggandet.

Att göra ”partiutspel” som detta är inte helt enkelt. Just nu fÃ¥r man ta emot en Ã¥ annan pik frÃ¥n moderater som naturligtvis tycker man ska hÃ¥lla sig inom alliansens ramar. Men vi är 4 olika partier som har ett mycket bra och genuint samarbete, men idéer mÃ¥ste drivas framÃ¥t, ibland öppet, ibland inom samarbetet. Ett exempel är ju modsens skolarbetsgrupps senaste utspel…