Sahlin borde anta utmaningen

Jan Björklund föreslår ett antal debatter om Sveriges framtida energiförsörjning. Mona Sahlin borde anta utmaningen. För hur de elintensiva företagen ska få en stabil och god tillgång på el i framtiden är avgörande för många arbetstillfällen framöver. Det bästa vore om Sahlin på allvar tog sig an detta och gjorde upp med alliansregeringen innan valet. Om inte borde hon redogöra för hur hon annars tänker lösa det, med fördel i denna debatturné.

Energipolitik för framtiden?

Idag medverkar jag på IVAs och gruppen Vägval Energis slutseminarium. Om denna slutrapport skrivs det också idag på svd. Mycket klokt sägs i rapporten och i artikeln, bland annat;

”Men större andel förnybar energi ger inte per automatik lägre utsläpp av växthusgaser. Andelen bör öka, men en forcerad utbyggnad blir orimligt dyr.”

Mycket måste göras nu och framöver för att motverka jordens temperaturhöjning. Därför är det viktigt att satsa på kostnadseffektiva lösningar så att inte pengarna går åt utan att ha uppnått önskvärt resultat.

Vidare kommenteras behovet av långsiktiga spelregler. Jag håller med till punkt och pricka. Men här tvistar majoritet och opposition om vem som inte lyssnar på vem. Jag hävdar dock med bestämdhet att oppositionen inte tar sitt ansvar. S+V+MP hade aldrig något intresse i att komma överens med regeringen i energipolitiken. Det enkelspåriga kravet på kärnkraftsavveckling förblindade dem i en övertro att ha den folkliga opinionen med sig. Så tror jag inte det är. Det är alltid svårt att sia om vad ”folk” vill och inte vill, men jag tror att de vill ha mest klimateffektiv nytta för pengarna och det går inte ihop med en kärnkraftsavveckling.

”Att ställa om energisystemet kräver stora investeringar och tar lång tid. Därför är det nödvändigt med stabila spelregler, det vill säga en långsiktig och förutsägbar energipolitik. Vi hoppas därför på en bred politisk uppgörelse om energipolitiken.”

Jag beklagar detta, men vi lär få vänta till efter nästa val 2010 innan vi får se en bred överenskommelse.

iva

Idag har jag närvarat vid ett första möte med IVAs, ingenjörsvetenskapsakademiens, politikerbollplanksgrupp inför deras arbete med ”Vägval energi”. Det ska bli riktigt spännande att följa det arbetet men idag var det bara en enkel uppstart. Jag som råkar vara passionerad anhängare av kärnkraft ska försöka lugna mig något och diskutera även andra energiformer och utmaningar…

Tog också emot en rad driftiga kvinnor från Värmland och Dalsland som besökte riksdagen.

 

ol3

Nu har jag varit på sajten för den nya reaktorn i finland ol3. De har kommit en bit sen jag var här sist för 3år sedan, fast det är försenat… Dessa förseningar berodde på 3saker som de såg det:
1. kompetensbrist, en bransch som varit helt nedläggningshotad kan man kanske inte förvänta annat.
2. planeringförmåga, samma som ovan
3. stålgjutningen har varit problematisk.

Konsortiet är helt privat och den finska staten täcker inte dessa ökade kostnader. Kan va bra att veta…