Vargjakt

I dagarna påbörjades den första vargjakt som bedrivits i Sverige på mycket mycket länge. Intresset för att få delta har varit mycket stort, för att inte säga massivt. 12 000 jägare som ska fälla de av naturvårdsverket tilldelade 27st vargarna.

Värmlands län har en mycket kompetent förvaltning, där man bla avlyste jakten redan innan kvoten uppfyllts för att på så sätt inte riskera att skjuta för många. Tyvärr har man i Dalarna klantat sig rejält och skjutit fler vargar än den tilldelade kvoten. Detta är otroligt olyckligt både för riskerna att skjuta fel djur och för att ifrågasättandet av jakten som sådan ökar.

Vi har under det senaste decenniet haft en starkt tillväxt av den skandinaviska vargstammen. Nya vargar österifrån har börjat tillföra nytt genetiskt material in i stammen och det ser mycket positivt ut för djuren på det stora hela. Men stammen är fortfarande genetiskt bräcklig och fler djur utifrån behöver tillföras.

Genom att börja förvalta/ jaga varg kommer de vargar som finns bli mer skygga än vad som är fallet för närvarande när de inte har några fiender. På så sätt är det mer troligt att djuren inte kommer gå nära gårdar och tamdjur och färre rovdjursskador uppstår. Det blir också möjligt att samtidigt tillföra nya djur från annat håll och på så sätt snabbare få en bättre genetisk sammansättning.

En bra rovdjurspolitik som denna med både viss jakt och tillförande av nya djur leder till ökat förtroende för rovdjursförvaltningen från alla läger (eller ja, nästan alla läger) men det kräver dock att alla tar sitt ansvar och håller den tilldelning man fått. Med tiden kommer denna jakt avdramatiseras och färre jägare ge sig ut varje år i just denna jakt, på så sätt blir den lättare för länsstyrelserna att kontrollera.