Sexköp som säkerhetsrisk

Idag medverkade jag på P1 Morgon i en diskussion om ett gäng soldater som köpt sex i Tyskland då de var där för en övning. Händelsen är allvarlig av flera anledningar:

1. Prostitution och sexhandel göder i allt väsentligt grovt organiserad brottslighet och skapar grogrund för människohandel. Detta leder till mänskligt lidande och utsätter enskilda invider för fruktansvärda situationer.

2. Försvarsmakten har en egen väl genomarbetad policy som bland annat innebär att svensk lag ska följas, även då trupp befinner sig utomlands. Detta får inte vara en skrivbordsprodukt utan måste följas genom alla nivåer för att det ska få effekt.

3. En av Försvarsmaktens viktiga uppgifter är att verka för att FNs resolution 1325 efterlevs. Denna innebär att arbeta för att stärka kvinnors situation i kris/ konflikt/ krig. Kan man inte efterleva att den egna truppen ens följer dessa riktlinjer tappar man trovärdighet i detta arbete.

4. Att såpass väl utbildade soldater försätter sig i en dylik sårbar situation med risk för utpressning och efterverkningar från organiserad brottslighet är pinsamt. Det är en säkerhetsrisk.

Regementschefen kan inte låta detta falla trots att den juridiske utredaren föreslår så. Detta är en ledarskapsfråga och Försvarsmakten måste sätta ner foten.

Jag har tidigare skrivit om detta problem här.

Uppdaterad:
Jag hastade för att hinna iväg till Riksdagens minnesstund för de stupade soldaterna så jag hann inte med följande;

5. Vår militär, Försvarsmakten, vilar på att det finns förtroende för deras verksamhet. Att en grupp soldater på detta sätt äventyrar detta förtroende är också en risk i sig.

Vad som är en annan tragikomisk detalj i denna debatt är att jag sällan får så mycket reaktioner som just när det gäller sexköpande soldater. Vid förra debattillfället och den artikel jag länkar till här inkom rader av mejl från upphetsade män som på något sätt kände sig hotade.

Idag har dessa trillat in likaså. Ett litet exempel:

” SÃ¥vida man inte vill Ã¥ka till Afghanistan, vilket ju inte är helt ofarligt, sÃ¥ är väl detta att gÃ¥ pÃ¥ bordell den enda möjligheten idag för en svensk soldat att fÃ¥ bränna iväg en salva….Däremot sÃ¥ tycker jag att du som officer skall vara stolt över dina kollegors handlande. Det dom har gjort är ju bara ett ypperligt bevis pÃ¥ att svenska soldater aldrig tvekar att dra sina vapen oberoende pÃ¥ vilken svÃ¥r situation dom än befinner sig i.”

Eh, ja.. vilket gärna följer av någon slags främlingsfientlig konspiration som jag väljer att inte ha med här.

 

Uppdatering 2

Jag försöker att inte moralisera, det är nämligen inte tanken. Soldaterna fÃ¥r ha hur mycket obetald sex de vill med varandra under utlandsvistelsen. (SÃ¥länge det inte pÃ¥verkar tjänsten förstÃ¥s och det är knappast min sak att lägga mig i…) Och hur mycket obetald sex med vem de vill pÃ¥ sin fritid. Men sexköp är ett brott enligt Svensk lag och det har försvarsmakten sagt att man vill följa.