FPs klimatbilspremie har fått genomslag

Alliansen har kommit överens om en ny miljöbilspremie som har tydliga drag av den klimatbilspremie som Folkpartiet lanserade vid kommunala riksmötet i vintras. Även Centerpartiet har tidigare haft liknande förslag.

Det är nämligen utsläppen av växthusgaser som är problemet. Miljöpartiet däremot som är de som ofta tar till brösttoner inom transportfrågorna ogillar bilar i största allmänhet och vill göra det dyrare och svårare att köra egen bil.

Om man kör en elbil som laddas på kärnkraft & vattenkraft har jag inga moraliska betänkligheter att folk väljer att ta bilen. Tvärtom är bilen ett utmärkt färdmedel för många ändamål. Det viktiga i kråksången är att de flesta människor känner att de kan välja mellan olika trafik/ transportslag för den respektive resa som passar bäst just då. Vissa tillfällen är det cykel andra bilen eller bussen. Kostnader respektive avdragsmöjligheter för olika trafik/ transportslag bör vara så neutrala som möjligt gentemot. Utsläpp och nedsmutsning ska kosta, likaså trängsel där det är relevant. Men grundprincipen bör alltid vara att ha en så teknikneutral förhållningssätt som möjligt gentemot vilka sätt människor väljer att transportera sig på. Detta visar nu alliansen goda prov på (med reservation om att jag inte sett hela uppgörelsen).

SvD, SR, Expressen

Uppdaterad:

Christoffer Fagerberg

Klimatbilar och skenheliga miljöpartister

Klimatbilar, kan man verkligen kalla dem så? Bilar som släpper ut minimalt med växthusgaser. Nåväl, Folkpartiet lanserade i helgen under kommunala riksmötet förslag om en klimatbilspremie. Övergången från privata persontransportfordon som släpper ut mycket växthusgaser till bilar som inte gör det är angelägen att stötta.

Martin Andreasson fd riksdagsledamot FP, ledamot i Konsumentverkets insynsråd, FP Solna med mera, påpekar mycket riktigt på sin blogg behovet av forskning inom området. Han belyser också med all önskvärd tydlighet hur skenheliga (MP) är som vill styra över forskningen inom området och styra hur människor reser (ovsett om det släpper ut växthusgaser eller ej). Andreasson skriver:

”Ingen kan förneka att det är vägtrafiken som är den stora klimatboven i transportsektorn. Men det är just pÃ¥ det omrÃ¥det som Miljöpartiet vill minska tillgÃ¥ngen till FoU-medel. I klartext: mindre pengar till elbilar och bränsleceller.

Tycker Miljöpartiet att det redan forskas alldeles tillräckligt? Eller tror man att problemet redan är på väg att lösa sig av sig självt?

Knappast. Den egentliga orsaken är snarare att hämta i Miljöpartiets djupt rotade, närmast känslomässiga fientlighet mot vägtrafik. Forskning om bilar är helt enkelt fel, även om det rÃ¥kar vara miljövänliga bilar.”

 

Andreasson pekar på den ensidighet hos oppositionen som definitivt inte leder till mer klimatsmart resande. Att (S+V+MP) i sann planekonomisk anda förordar monopol inom all kollektivtrafik, motarbetar forskning för klimatbilar, vill förbjuda inrikesflyg söder om Sundsvall och vill stoppa alla former av vägbyggen oavsett var, leder inte framåt. Det leder bakåt.

Sverige behöver utnyttja hela transportsystemet mer effektivt om vi ska klara av att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser och låta människor resa enkelt och smidigt på det sätt som passar dem bäst för stunden. Hysteriska utbrott mot enbart vissa delar av transportsystemet löser inte de problemen, det kan bara ett ansvarstagande för helheten göra.

(Och ansvarstagandet för helheten stÃ¥r FP för, ifall ngn missade det 😉