möte med migrationsministern

Idag fick jag möjlighet att träffa migrationsminister Billström för ett samtal kring olika frågor gällande Sveriges flyktingpolitik. Det var ett bra möte och jag uppfattade att han lyssnade på vad jag hade att säga.

Men när det gäller asyllagstiftningen är det mycket som är frustrerande. Den relativt nya lagstiftning som nu råder togs för ett par år sedan med brett stöd. Men den är ny och detta innebär en rad barnsjukdomar som för mig är svåra att stå för. Den ordning som nu råder har möjlighet att bli betydligt bättre än det som rådde innan. Men frågan är om det egentligen speglar den politiska viljan som finns i Sverige? Inte min i alla fall. Ett rättsäkert system behöver nämigen inte för den saken skull bli mer generöst (vilket nu inte verkar vara fallet) och detta måste vi kunna diskutera och agera mot.

Jag anser att vårt mottagande kan bli mer generöst och vi bör se till att så blir fallet, av en massa anledningar.

Tobias Billström flaggade innan jul för en lagändring gällande en del i asyllagstiftningen som rör barn/ föräldrar. Detta är mycket bra och ett steg i rätt riktning till en mer generös hållning.

 

migrationsverket gjorde fel

SR rapporterar om att en asylsökande som fått avslag av migrationsverket nu får rätt i Migrationsdomstolen! Mycket bra. Verket tolkar lagen extremt snävt och det bör ändras å det snaraste.

 

jag håller med

Det är ju helt barockt att det ska behöva vara så här. Asyllagstiftningen måste ses över å det snaraste för det sättet som den följs är inte acceptabelt. Jag som inte är jurist kan visserligen tycka att formuleringarna i lagen räcker för att ha en generös och human mottagning. Men icke verkar det som. Vad är det som gör att det måste tolkas så stramt? Använd istället lagstiftningen fullt ut!

Detta var inte tanken med lagen, då får man fixa till den och det görs ju nu vilket är bra. Men det tar för lång tid.

Förlåt Magnus, jag hann inte ringa tillbaka, är på resande fot och det är bara udda tider som står till buds..