Dags för civil kraftsamling i Afghanistan!

Obama håller på med det, men det är sent och frågan är hur omfattande det blir. Fokuserar mer resurser på den civila uppbyggnaden av Afghanistan.

Den miliära säkerhetsstyrkan behövs på plats. Om de civila åtgärderna ska nå fram behövs säkerhetsfrämjande trupp i detta osäkra land med mycket hög våldsnivå.

Men om vi ska utsätta människor för de risker detta innebär måste det banne mig hända något positivt för Afghanistans befolkning. Att ensidigt tro att man löser alla problem med militär trupp kommer inte förbättra situationen för kvinnor och män i Afghanistan.

Svensk trupp behövs på plats, att bidra till säkerheten och för att träna Afghansk armé. Men Sverige kan göra mer på den civila sidan och vi kan framförallt påverka EU och USA att ta tag i den civila byggnationen av rättsliga institutioner, sjukvård och skola. Inte minst korruptionen i landet måste åtgärdas.

Jag beklagar de dödsfall som nu skett. För deras familjer, släkt och vänner känns detta hopplöst och jag är verkligen så ledsen för deras skull. Men deras anhörig har gjort skillnad, har möjliggjort förändring. Låt oss se till så att Afghanistans befolkning på allvar kan se ljusare på framtiden och må detta inte hända igen. Det är dags för en civil kraftsamling!

DN, SvD, FM, AB

Svenska Afghanistankommittén

Asyllagstiftning & Afghanistan

 

sak1

Idag arrangerade Svenska Afghanistankommittén en hearing om asylsökande och Afghanistan. Vänsterpartiet och Hans Linde var formellt riksdagsvärd och vi i FP var också med på ett hörn.

Det blev en bra diskussion om den problematik och de möjligheter som lagstiftningen om asyl ger. De flesta var dock eniga om att ytterligare översyn och några förbättringar av lagstiftningen på detta område behövs.

Mest gripande var förstås de kortare intervjuerna med två asylsökande själva. Det är svårt att förstå hur världen stundtals kan vara så grym och så orättvis.

Andra som deltog var bla Statssekreterare Minna Ljunggren, Mikael Ribbenvik Migrationsverket och Thabo Muso offentligt asylbiträde.

Karin Granbom Ellison kommenterar på sin blogg.

Ny Afghanistanstrategi

Imorse höll USAs president Obama tal och offentliggjorde sin strategi för insatserna i Afghanistan. Tyvärr har det hela i svensk media fått mest uppmärksamhet kring truppförstärkningarna. 

Faktum är att Obama nu även lägger ökat fokus på de civila insatserna. Ökade resurser ska tillkomma den civila utvecklingen och USA militära insatser ska fokusera på att utbilda och träna Afghanistans egna armé så att man själva kan stå för sin egen säkerhet.

Strategin är bra, jag hade gärna sett än mer civila insatser, men detta är en bra början.

Idag träffade jag och ett antal andra Folkpartister USAs ambassadör i Sverige; Matthew Barzun för en kort diskussion om Afghanistan och om de behov av utveckling som finns där. USA kan inte hjälpa Afghanistan alldeles själva, vi behöver alla hjälpas åt.

För Sveriges del är vårt åtagande i Afghanistan långsiktigt. Men även vi behöver öka våra civila insatser (även om vi redan idag ligger högt i internationell jämförelse).

Den nya Amerikanske ambassadören var en mycket sympatisk och lyssnande person som säkerligen kommer göra stor nytta för att ytterligare utveckla kontakterna mellan USA och Sverige. Jag önskar honom all lycka till, för Europa och USA behöver varandra.

ISAF-debatt

Just nu pågår debatt i riksdagen om Sveriges bidrag till den internationella insatsen i Afghanistan. En klar majoritet är för, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mot.

Hörde en vettig kommentar kring det häromdagen:

”Man kan inte bygga sjukhus och skolor pÃ¥ dagarna och lÃ¥ta Talibanerna bränna ner dem pÃ¥ nätterna, militära styrkor behövs”

Men, det behövs mer civila insatser framförallt!

Tack till Afghanistanstyrkan!

Tack till den Afghanske tolken för sina insatser för den Svenska utlandsstyrkan. Mina tankar går till dennes anhöriga och jag är hemskt ledsen att det blivit så här. Men jag blir också varm av att man verkar ha hanterat situationen så gott man kunnat.

Jag hoppas, hoppas, hoppas att de skadade som nu tycks vara i fara klarar sig. FS17 har gjort en fantastisk insats och vi är även skyldiga dem mången tack för deras bidrag. Den tid de har varit verksamma i Afghanistan har varit en av de tuffaste hittills, men de har klarat det väl.

I TVNyheternas inslag menar någon att man nu kan komma att bli mer försiktig, inte ge sig ut på uppdrag i lika hög utsträckning. Det vore en katastrof. Vi bidrar till den internationella insatsen i Afghanistan för att Afghanerna själva ska kunna bygga upp landet och skapa sig en ljusare framtid. Om ISAF bara ägnar sin tid åt force protection har man tagit in på en väg som bara leder till sämre förtroende från lokalbefolkningen och därmed minskat möjligheter att uppnå vad man vill åstadkomma.

Detta visar med all önskvärd tydlighet vad flera, och i synnerhet Allan Widman, pekat på i många många år. Sverige behöver helikopterresurser.

Asyllag och inkonsekvens

I dagens NWT kan vi åter läsa om Juma Lomani. Även jag kommenterar Jumas situation och möjligheterna att få uppehållstillstånd genom att söka på plats från Sverige.

Idag är även Migrationsministern på plats i Karlstad så det var en väldigt bra tajming från NWTs sida måste jag säga, hoppas han läser artikeln.

Jag har kort kommenterat Jumas fall tidigare. Även om jag har en viss förståelse för regeln att söka från hemlandet när det gäller giftermål (för att undvika missbruk av lagen) så anser jag att Juma borde få stanna oavsett. Afghanistan är riskabelt att återvända till, detta gäller även Kabul. Han har varit i Sverige i över 6år och kommer från en region i Afghanistan dit det definitivt inte går att återvända till.

Internflyktsalternativet i Afghanistan är inte okej. Den process som nu pågår inom departement och bland oss riksdagsledamöter i alliansen hoppas jag kan leda fram till mer klarhet inom asyllagstiftningen gällande såväl intern väpnad konflikt som internflyktsalternativet då en rad frågetecken omgärdar dessa två begrepp i den nuvarande hanteringen.

Vi behöver vara mer välkomnande, vi behöver bli fler. Med bra integration; språk och arbete så kommer mångfalden berika oss och förbättra vår tillväxt. Globaliseringen kommer bara att öka och vi bör hoppa på tåget, inte stå kvar på perrongen.

hjälp afghanistan!

Jan Björklund ägnade sitt nyhetsbrev åt att ge stöd åt Svenska utlandsstyrkan i Afghanistan. Mycket bra och välbehövligt.  Det är ytterst viktigt att skicka sådana signaler, inte minst för att befolkningen i Afghanistan ska kunna lita på att omvärlden inte sviker dem ännu en gång. Men också för att de individer som tjänstgör i utlandstyrkan inte känner sig svikna av dem som gett dem uppdraget att vara på plats. Sådant kan ge svåra trauman vid hemkomst efter krisartade händelser.

Varför är vi då där. Det finns en rad skäl till detta. Sverige har haft ett långvarigt engagemang för Afghanistan. Svenska Afghanistankommittén har verkat i landet sedan slutet av 70talet. SAK verkade i landet även under Talibanregimen och har en fantastisk förmåga at få saker gjorda. Mycket av de positiva saker som händer i Afghanistan nu är också kommitténs förtjänst genom sitt långsiktiga arbete. Men andra hjälporganisationer lämnade landet under Talibantiden och ska man på allvar lyckas bygga upp rättsliga institutioner, utbildningsväsende och en tro på framtiden behöver landet säkerhet. En långvarig säkerhet som människorna kan lita på. Detta går bara att göra genom Afghanerna själva, men här kan Svensk och andra nationers trupp bidra.

Denna bildserie är skrämmande men visar också på ett av de mest allvarliga problemen som Afghanistans befolkning har att ta itu med. Tack Annika för tipset! Bortgifte av barn var också en av de frågor som de två parlamentarikerna tog upp när jag mötte dem i juni.

afghanistan

Ekdahl skrev i DN att ingen svensk politiker står upp för vår militära insats i Afghanistan. Detta stämmer inte riktigt, även om jag håller med om att stödet borde vara bättre och mer högljutt när det viner kulor runt öronen på soldaterna. Men faktum är att till och med de flesta socialdemokrater vågar faktiskt stå upp för försvarets insats och denna artikel i VF är riktigt bra. Statsministern nämnde också med eftertryck vårt engagemang i Afghanistan under förra regeringsförklaringen.

Att de som ser rött så fort USA är det minsta inblandat nu i sommartid passar på att propagera är ingen som förvånas över. Deras kampanj lär fortsätta, men jag hoppas att de flesta ser igenom den tunna argumentation som de försöker med.