Köttfri dag

Köttfri dag är lika galet som ”jordtimmen” dÃ¥ vi ska släcka alla lampor. Den typen av symbolhandlingar räddar inte klimatet. Det gör däremot rejäla satsningar pÃ¥ klimatsmart energi, ny teknik och globala avtal. LikasÃ¥ att de som förorenar fÃ¥r betala genom exempelvis koldioxidskatt.

LRFs motaktion får dock anses som ett av de mest misslyckade i mannaminne. Att äta kött för att se snygg ut känns vansinnigt passé.

För övrigt åt jag vegetarisk broccolipaj idag, helt utan förbud eller köttskatt. För att det är gott.

Ökad jämställdhet, även i folkpartiet

Krönika i tidningen NU:

Jämställdhet är en kunskapsfråga, men även en djupt ideologisk fråga för oss liberaler. Att individer ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön är hörnstenar i vår liberala ideologi. Men vi vet också att ökad jämställdhet inte bara handlar om att det formella regelverket inte ska särbehandla utifrån kön. Det handlar också om att granska attityder, arbetssätt och inrotade rutiner.

Folkpartiet har fortfarande en lång väg kvar när det gäller att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män bland våra förtroendevalda, bland interna uppdrag och i de kommunala bolagen. Vi riskerar att få betydligt fler män än kvinnor i nästa riksdagsgrupp, och det är allvarligt.

Vi behöver vara självkritiska. Vi måste arbeta hårdare mot invanda mönster och rutiner i våra nomineringskommittéer, på våra listor och när vi fördelar våra uppdrag. Kandidaternas engagemang, kunskap och erfarenheter är det som ska avgöra och vi behöver därför fortsätta utveckla det interna jämställdhetsarbetet.

VIKTEN AV ATT uppmärksamma en jämställd sammansättning av partiets listor har varit en av huvudfrågorna vid den utbildning som erbjudits samtliga personer med uppdrag i en nomineringskommitté. Jag har tillsammans med Liberala Kvinnor och Liberala Ungdomsförbundet lyft partiets skeva könsfördelning på listor och uppdrag. En systematisk uppföljning i form av jämställdhetsbokslut görs inför varje landsmöte och i år skärpte landsmötet, partiets högsta beslutande organ, kraven ytterligare gällande ökad jämställdhet.

Men fortfarande ser vi en påtaglig obalans när det gäller vilka som väljs till de tyngsta partiuppdragen, det vill säga som lokalförenings- eller kommunföreningsordförande samt länsförbundsordförande och arbetsutskott.

PÃ¥ samtliga dessa poster kvarstÃ¥r mönstret att det finns en kraftig övervikt av män – över 60 procent av de interna ordförandeposterna pÃ¥ alla nivÃ¥er besätts av män.

DET GÖRS INGEN sammanvägd bedömning innan landets alla olika riksdagslistor fastställs. Just därför måste varje län självt ta ett visst ansvar också för helheten. Det interna jämställdhetsarbetet i partiet måste bedrivas av var och en av oss, det kan inte drivas av några få och inte enbart på nationell nivå.

De kritiska frågor som vi riktar till det omgivande samhället och dess institutioner måste vi också våga rikta till oss själva. Folkpartiet är inte avskärmat från de utmaningar som finns i det svenska samhället, och jämställdhet måste råda också internt inom Folkpartiet.

NÄR VI NU siktar på en tredje mandatperiod som regeringsparti kan vi peka på de tydliga resultat vi, tack vare Folkpartiet Liberalernas idoga strävanden, har åstadkommit för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Det arbetet mÃ¥ste fortsätta – men det ska fortsätta ocksÃ¥ i vÃ¥rt eget parti.

Nina Larsson

Förtvivlad över förtrycket

Så, det är onsdag, den 11 september. Detta eländiga datum. Jag slår upp tidningarna denna onsdag i september och blir alldeles förskräckt och förtvivlad. Vi har så mycket kvar att jobba för. Jämställdhet är ingen lyx, det är en mänsklig rättighet. Såväl i Afghanistan, Jemen som i Europa. Det är så många människors liv som behöver bli bättre. Vetskapen om att det inte hinner bli det innan det är försent smärtar.

8åring bortgift, dog under bröllopsnatten

Kvinnor är slavar i Afghanistan

Läs artiklarna. Det gör ont, men de måste läsas. Det är trots allt bara genom att inte blunda som förändring startar.

www.sak.se

 

Och så kan vi förstås läsa lite om vad som händer i Europa.

Kvinna mördad av exman

Kommunpampar

 

Det är 2013 mina vänner. Inte medeltid. Vid stunder kan vi misströsta, men inte länge. Det är vi som måste göra något åt detta.

 

 

Fired up, ready to go!

När jag var sex-sju år gammal skrev jag ett brev till Ronald Reagan där jag tyckte han skulle sluta upp med att kriga. På framsidan ritade jag en fredsduva. Brevet kom aldrig iväg och sedan dess har jag utvecklat min syn på USA något. När jag många år senare tjänstgjorde i Kosovo hade vi en hel del att göra med amerikanarna och ofta blev jag imponerad. Bilden av korkade soldater som lyder order kom sig lite på skam även om det inte går att jämföra med Sveriges inriktning på uppdragstaktik.

2005 fick jag möjligheten att spendera några veckor i USA på deras Young leaders programme. Vi var i Washington, New York och Chicago. Jag föll verkligen för Chicago. På en tankesmedja där sa de: -Lägg namnet Barack Obama på minnet, han kommer bli USAs förste svarte president.

Jag hade aldrig hört talas om honom innan. Nu är han i alla fall här. Om några minuter ska jag stå i mitt arbetsrum och kika över vattnet mot Rosenbad när han anländer.

Förra året, när jag var på Demokraternas konvent i Charlotte, fick vi bla lyssna till Michelle Obama som gav bilden av Barack Obama som samma man med båda fötterna på jorden som hon lärde känna en gång i tiden. I verkligheten är det nog svårt, att i en sådan position behålla verklig markkontakt. Men jag vill ju gärna tro henne.

 

Trafikolyckor, denna gång Torsby, nästa i?

Så har det hänt igen. Trafikolycka med fruktansvärd utgång. Det har hänt förr, det kommer tyvärr hända igen. Denna gång i norra Värmland, tre ungdomar förolyckades. VF

Vad är det för tristess som driver detta? Vad är det för förebilder som skapar dessa attityder?

Minns en artikel jag läste för ett bra tag sedan i tidningen Fokus. Där skildrades vad man kan kalla “motorburen ungdom”. Ungdomar som med anledningen att det inte finns något annat att göra ägnar sig åt farliga lekar med bilen, med katastrofala följder.

I artikeln i Fokus gÃ¥r att läsa: ”Men ett samhällsproblem är det. Kanske inte främst för att människor dör, utan för den rädsla som varje dag finns pÃ¥ trottoarer i MalÃ¥, Norrtälje, Lilhärdal och andra smÃ¥städer och byar i landet.
För när polisen gör sina trygghetsundersökningar är det inte inbrott, våldtäkter eller andra brott som gör att boende känner sig otrygga i sina bostadsområden – även om man kan tro det av mediebevakningen i Sverige.
Vad som ligger högst upp är höga hastigheter och trafik. Svenskar är helt enkelt rädda för att bli pÃ¥körda.”

Samtidigt rycks det på axlarna åt trafikförseelser. Att köra för fort är ingen big deal. Jag börjar tycka att det skaver lite.

Olle Schmidt till vice president för ALDE party!

Jag slår ett slag så här mitt i sommaren, ifall ni missat det, för att Folkpartiet lanserar Olle Schmidt till vice president för ALDEparty. ALDE party är den europeiska partiorganisationen för liberala partier i Europa.

 

Olle Schmidt är en av Europaparlamentets mest kunniga och kompetenta parlamentariker. Hans röst och hans insatser behövs även fortsatt för att stärka de liberala krafterna i Europa. Med hans erfarenheter inom politiken såväl inom EU som nationellt och regionalt kan Olle bidra till stötta liberala partier i Europa och främja liberal utveckling.

 

 

 

Fokus

20130513-181551.jpg

Nämen titta, här händer inte mycket men nu hittade jag en gammal Fokus där jag outar mitt dansbandsintresse…

Maramö

20130226-090222.jpg

Andra dagen i Maramö. Vi partisekreterare ansvarade för grillen igår. I övrigt diskuterades och valplanerades det för fulla muggar.

Att läsa är viktigt

20130208-133251.jpg

Idag har jag besökt stadsbiblioteket i karlstad, deras barn och ungdomsavdelning. De fick kommunens hjältepris förra året och berättade om olika sätt att få barn och unga intresserade av läsning. De hade mycket på gång med gott resultat.

Därefter träffade jag lärare på stödverksamheten på Tingvallagymnasiet. Vi pratade om vikten av läsning men också läxläsning.

Bra och riktigt intressanta besök! Det finns mycket vi kan göra och måste göra för att öka läsandet.