BÃ¥de detalj och helikopter

Jag har sedan ett år (slutet av april 2015) tillbaka varit styrelseordförande för Karlstad Airport. I december, efter åtta månader, meddelade jag att jag vid nästa stämma avgår som ordförande då det tyvärr inte är förenligt med mitt jobb. Jag brinner för globalisering och att människor möts. Flyget gör allt detta möjligt.

Det har varit ett händelserikt och lärorikt år. Stundtals ganska turbulent och dessvärre lämnar jag uppdraget med en mycket tråkig sista åtgärd, nämligen att tvingas polisanmäla bolagets tidigare VD.

Bolagets tidigare VD lämnade sin tjänst med omedelbar verkan i början av året varpå det gångna årets kvitton för betalkort kom fram och hamnade på styrelsens presidium att slutattestera. Vi upptäckte då att allt inte stod rätt till varpå vi valde att inte slutattestera dessa kvitton för det gångna året. Strax därpå begärde NWT att få del av betalkortens fakturor för flera år tillbaka vilket också fick oss att granska fakturorna längre tillbaka än 2015. Det framkom då tydligt att allt inte hanterats på ett korrekt sätt. Den allvarligaste upptäckten var att fakturaattesteringen gällande betalkorten undanhållits mig. Som ordförande är det jag som ska attestera dessa för utbetalning i ett första steg, varpå kvitton därefter ska gås igenom och slutattesteras genom påskrift i ett andra steg (Det var i det andra steget vi först upptäckte felaktigheterna).

Detta föranledde oss att ge vice ordföranden i uppdrag att upphandla extern granskning för att kunna reda ut vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Därefter tillsatte vi ytterligare granskning då det i medias genomgång av representationskvitton uppdagats att redovisningen inte stämde med utlåtanden från personer som sagts ha varit med vid representationstillfället. Vi bedömde att dessa uppgifter var så pass trovärdiga att ytterligare granskning måste göras och en advokatbyrå gavs det uppdraget. I advokatbyråns rapport framkom alltför många frågetecken som vi bedömer att det behöver göras en prövning av rättslig instans varför vi fattade beslut om att polisanmälas ska göras.

När jag tillträdde för ett Ã¥r sedan gjorde jag, som jag tyckte dÃ¥, en grundlig analys av läget för bolaget genom en egen ”rapport” pÃ¥ 8 sidor. Jag tog fram förslag gällande förbättrad övergripande ekonomistyrning, kanske mer ur helikopterperspektiv, sÃ¥ som utökad ekonomisk rapportering till styrelsen och framtagande av nyckeltal för jämförelser med andra likvärdiga flygplatser mm. Jag och vice ordförande har kontinuerligt fört samtal med VD om hur vi pÃ¥ lÃ¥ng sikt kan minska kostnaderna och därmed ocksÃ¥ minska kostnaderna för vÃ¥ra ägare, dvs i förlängningen skattebetalarna. Vi har vid i princip varje styrelsemöte pÃ¥talat vikten av att inte slösa med skattebetalares pengar och att sträva efter att minska kostnaderna. Vi antog anbefallda policys för Ã¥rlig uppdatering sÃ¥ som exempelvis arbetsordning och VD-instruktion. Sett i backspegeln borde jag sett till att även andra policys, mer i detalj, sÃ¥ som attestreglementet förnyades. Hade jag gjort sÃ¥ och hade jag möjligen kunnat detektera att vissa fakturor inte kom till mig för attest i ett tidigare skede än jag nu gjorde.

Det omfattande näthat via mediernas webkommentarsfunktioner som nu pågår är mycket beklagligt och föga konstruktivt. Händelserna är en allvarlig och sorglig historia som vi nu går till botten med. Pengar som kommit fel utgår jag från kommer att återbetalas. Det hela kommer dock att leda till att rutiner stramas upp och dylika brister kan undvikas i framtiden.

 

Ett svar på “BÃ¥de detalj och helikopter”

  1. Wow. And I thought I was a nerd. Books. Your wish list consits entirely of books, with the exception of the 4th season of Seinfeld. Which of course makes you more of a nerd. I won’t even dignify you by calling you a knob. Knob’s don’t read. That’s why th72y#8&1e;re knob’s.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *