Slut på hemlighetsmakeriet.

För närvarande genomför Försvarsmakten en omfattande operation i Stockholms skärgård då underrättelser inkommit att främmande makt bedriver någon form av undervattensverksamhet. Presskonferens hölls vid ett tidigt stadium.

Allan Widman (FP) har länge lyft frågan om behovet av ökad öppenhet kring de territoriella och andra kränkningar som sker gentemot Sverige. Nu instämmer Peter Hultqvist (S).

Det var länge sedan hemlighetsmakeri och ständig sekretessbeläggning var relevant. Vi lever i en tid då informationen flödar och nyckeln till framgång är inte bara informationsövertag utan framförallt kapacitet att hantera informationen. Analys och ledarskap att agera blir desto viktigare.

Ökad öppenhet ger bättre grund för politiska beslut. En demokratisk aspekt som inte bör underskattas.

De risker som finns för rikets säkerhet med ökad öppenhet kan hanteras. Sekretess kommer alltid att behövas, men vi har en tradition i Sverige att överdriva denna del. Dagens öppenhet är ett exempel på att vi är på väg mot nya tider. Förhoppningsvis därmed även ökad förståelse för försvaret och dess behov.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *