Språkets betydelse för integration

Idag skriver jag och Gulan Avci på Svd Brännpunkt om språkets betydelse för integrationen.

Sverige har integrationsproblem. Den som påstår något annat gör såväl invandrare, Sverige som ekonomin en stor otjänst. Vi svenskar, gamla som nya, måste tala klart om vad som är utmaningarna och hur vi ska lösa dem. För Folkpartiets del handlar det om flera delar som rör arbete och svenska språket, bland annat:

Inför språkkrav för medborgarskap. Svenska är vårt gemensamma språk i Sverige. Grundläggande kunskaper i svenska språket är viktigt för att ta makten över sitt liv, känna sig delaktig i samhället och för att öka möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden.

Folkpartiet har tagit initiativ till sfi-lyftet – en samlad handlingsplan för bättre kvalitet på svenska för invandrare. Tyngdpunkten ligger på fyra delar: kompetenshöjning för sfi-lärare, tydligare mål, nationella prov och begränsad tid i sfi. De studenter som lyckas särskilt bra ska få en bonus.

Nyanlända ska erbjudas medborgarkurs. Vi föreslår att alla nyanlända ska erbjudas en medborgarkurs som ger en introduktion till det svenska samhället och dess grundläggande värden och innebörd av demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Snabbare ut på arbetsmarknaden. Mediantiden från uppehållstillstånd till arbete har legat på sju år för nyanlända invandrare. Det är orimligt. Vi inför nu snabbare kontakt med Arbetsförmedlingen, etableringssamtal för tidig matchning av boende och arbetsmarknad, nystartsjobb, jobbpraktik med svenskstudier – allt för att människor som flytt eller invandrat till Sverige snabbare ska komma in på arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning.

 

Uppdaterad:

Andra om detta Merit Wager, Karin Långström Vinge, Jesper Svensson

8 svar på “SprÃ¥kets betydelse för integration”

 1. Nu dribblar du bort dig igen. Att ställa krav är en sak – att ställa olika krav en annan. I ditt svar ser jag inget annat än politisk fokusförskjutande och i polemiken intetsägande mening. Än har vi inte fÃ¥tt ett svar- hur kan olika krav utifrÃ¥n etnicitet och nationalitet, som sprÃ¥ktestet är, kallas för jämlikhetens liberalism?

 2. Hej igen THE Banana, nej det är ju precis det. Jag tycker att människor som lever i Sverige har både rättigheter och skyldigheter. Att ställa krav på oss alla som lever och verkar här, i synnerhet vi som är medborgare och också åtnjuter en rad rättigheter kopplade till detta, är rätt så rimligt. Oavsett om vi är infödda eller inflyttade.

 3. Du går en dålig insinuation som jag gärna vill stödet för. Det är mäjligt att du vill att man ska göra skillnad på folk bland annat genom att ställa olika krav på dem utifrån etnicitet och nationalitet, men det tycker nog inte jag.

 4. Hej THE Banana,
  Det är helt riktigt och det är möjligt att du tycker att alla överallt som vill ska få svensk medborgarskap, men det tycker nog inte jag.

 5. Skillnaden i ditt exempel är att det inte fordras 9 Ã¥rs skolgÃ¥ng för att den ”infödde” ska ha erhÃ¥llit sitt medborgarskap.

 6. Hej nybliven liberal, tack för din kommentar!
  Skillnaden mellan just oss två verkar ligga i synen på medborgarskap. För mig innebär medborgarskapet en rad rättigheter, men också skyldigheter. Jag tycker det dessutom ska kunna gå snabbare att få Svenskt medborgarskap än som idag, MINST 5år.
  Det är inte kravlöst att vara infödd svensk medborgare, då ska det heller inte vara det att bli inflyttad svensk medborgare. Vi har 9år utav skolplikt, detta för att lära oss läsa, skriva, räkna så att vi får makt över vår situation och möjligheter att forma vår framtid. Att vi därför också skulle ha ett språkkrav för inflyttade som vill bli medborgare är inte så konstigt tycker jag.
  Kan man komma åt detta utan att införa språkkrav? -Ja kanske, men jag tycker det är bra att genom ett dylikt krav signalera att vårt gemensamma språk är viktigt av flera anledningar.
  Jag har full förståelse för att man som liberal Folkpartist kan landa i slutsatsen att man är för språkkrav lika mycket som man kan landa i slutsatsen att man är emot språkkrav. Så är det med många frågor, värnplikt eller ej? restriktiv alkohollagstiftning eller ej? monarki eller ej? osv..
  Liberalismen är bred, det hoppas jag den kan fortsätta vara!
  Allt gott!
  /Nina

 7. Hjälp mig. Jag har under det senaste året omprövat tidigare politiska ställningstagande och närmat mig den liberala ideologin allt mer. Liberal borde någonstans vara detsamma som folkpartiet men om det som ni skriver om på SvD idag är liberalism då vet jag inte vart jag ska ta vägen.

  Jag kan i stort hÃ¥lla med om er analys vad gäller själva problematiken…sprÃ¥ket är en grundförutsättning för att en person lättare kunna fÃ¥ en anställning som i sin tur för med sig massor med positiva effekter.

  Vad jag inte håller med om är flerfaldigt.

  Formuleringen ”medborgarskap ska vara en morot”. Jag vänder mig mot att använda medborgarskapsom ett verktyg, vilket för mig snarare är en mänsklig rättighet. Om du inte lär dig de svenska villkoren kommer du inte fÃ¥ ett medborgarskap. Jag trodde, kanske i min enfald, att medborgarskap fÃ¥r man när man bott i ett land efter ett visst antal Ã¥r efter beslut kring uppehÃ¥llstillstÃ¥nd.

  Att erbjuda nyanlända flyktingar eller om man sökt sig till Sverige för att arbeta språkkurser, stöd på arbetsförmedling m m är bra insatser. Att därifrån ta steget till tvång är för mig att ta inte bara ett utan flera steg bort från liberalismen.

  I samklang med andra förslag som kommit från partitoppens ledning det senaste året kan jag inte annat en beklaga att jag inte längre vill rösta på de rödgröna men att jag lika lite hittar något parti i alliansen som jag kan känna mig hemma i.

  Hur hände det att folkpartiet liberalerna inte längre kan locka mig som ideologiskt har hittat min hemvist i liberalismen?

 8. Jag har länge väntat på att FP skulle ta upp språktestfrågan igen.Bra och modigt!Jag håller med om att många nog blandat ihop uppehållstillstånd och medborgarskap.Hoppas att alliansen kan enas med dig !

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *