Klimatbilar och skenheliga miljöpartister

Klimatbilar, kan man verkligen kalla dem så? Bilar som släpper ut minimalt med växthusgaser. Nåväl, Folkpartiet lanserade i helgen under kommunala riksmötet förslag om en klimatbilspremie. Övergången från privata persontransportfordon som släpper ut mycket växthusgaser till bilar som inte gör det är angelägen att stötta.

Martin Andreasson fd riksdagsledamot FP, ledamot i Konsumentverkets insynsråd, FP Solna med mera, påpekar mycket riktigt på sin blogg behovet av forskning inom området. Han belyser också med all önskvärd tydlighet hur skenheliga (MP) är som vill styra över forskningen inom området och styra hur människor reser (ovsett om det släpper ut växthusgaser eller ej). Andreasson skriver:

”Ingen kan förneka att det är vägtrafiken som är den stora klimatboven i transportsektorn. Men det är just pÃ¥ det omrÃ¥det som Miljöpartiet vill minska tillgÃ¥ngen till FoU-medel. I klartext: mindre pengar till elbilar och bränsleceller.

Tycker Miljöpartiet att det redan forskas alldeles tillräckligt? Eller tror man att problemet redan är på väg att lösa sig av sig självt?

Knappast. Den egentliga orsaken är snarare att hämta i Miljöpartiets djupt rotade, närmast känslomässiga fientlighet mot vägtrafik. Forskning om bilar är helt enkelt fel, även om det rÃ¥kar vara miljövänliga bilar.”

 

Andreasson pekar på den ensidighet hos oppositionen som definitivt inte leder till mer klimatsmart resande. Att (S+V+MP) i sann planekonomisk anda förordar monopol inom all kollektivtrafik, motarbetar forskning för klimatbilar, vill förbjuda inrikesflyg söder om Sundsvall och vill stoppa alla former av vägbyggen oavsett var, leder inte framåt. Det leder bakåt.

Sverige behöver utnyttja hela transportsystemet mer effektivt om vi ska klara av att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser och låta människor resa enkelt och smidigt på det sätt som passar dem bäst för stunden. Hysteriska utbrott mot enbart vissa delar av transportsystemet löser inte de problemen, det kan bara ett ansvarstagande för helheten göra.

(Och ansvarstagandet för helheten stÃ¥r FP för, ifall ngn missade det 😉

3 svar på “Klimatbilar och skenheliga miljöpartister”

 1. Kul med rappt svar. Bra!

  Min egen kommentar blev lite konstig för den gick iväg innan jag hade redigrat färdigt. Kom väl åt return-knappen eller gjorde annat fel.

  Hoppas vi kan diskutera vidare. för om sagt. Den hä frågan handlar primärt om mat och energi och är egentligen mycket större än några få procent jordbruksmark om används till energigrödor. Se också min komentar på Klambergs blogg

 2. Hej Urban!
  Nej den har jag inte läst så det ska jag se till att göra. På återhörande!
  /Nina

 3. Hej Nina!
  Som du vet har jag en lite annorlunda uppfattning om etanol. Har du läst Miljöaktuellt eller deras sammanställning på webben http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.297794/har-finns-alla-fakta-om-etanol

  Rapporten från SNV med Göran Berndes som huvudförfattare är intressant.

  Men om det här med (indirekt) förändrad markanvändning (kallas iLUC pÃ¥ engelska: indirect land use change) — som är huvudskälet till att olika biodrivmedel kan generera höga kolutsläpp — är en relevant frÃ¥ga stÃ¥r världen inför jätteproblem. Vanligt jordbruk (konventionellt västerländskt och traditionellt tropiskt) stÃ¥r för mycket mer iLUC än energigrödor som stÃ¥r för bara ca 1-2 procent.

  Om iLUC är viktigt är världens livsmedelsförsörjning det riktigt stora CO2-problemet. Men det vågar ingen säga utan man gör etanolen till syndabock i stället. Det här är problematiskt för man gör allt för att slå ihjäl det enda odlingssystem som har starka miljökrav och har certifiering på gång. Energigrödor kan bli cash crop som underlättar för nödvändiga investeringar som fattiga bönder måste göra.

  Dessutom är det bra med konkurrens om odlingsmark. Det driver fram effektivisering som är helt nödvändig. Man kan säga mycket om vår västerländska spannmålsodling, men de senaste 50-60 åren har produktionen ökat kraftigt och använd areal minskat, dvs LUC-värdet är mindre än noll. En rad forskare anser att LUC och iLUC är ett dåligt index och bör överges till fömån för effektivisering och bättre jordbruksskötsel.

  Jag tror att man ska läppa etanol som huvudspår i debatten och koncentrera sig på livsmedelsförsörjning. Tänk bara vilka konvulsioner gröna liberaler kommer att få inför de naturvårdsproblem som uppstår när 9 miljarder människor ska födas med livsmedel. Etanolen kan dock komma in på sidan i diskussionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *