(s) under ytan

Mejern Larsson har antagligen tagit sig vatten över huvudet. Att idag pÃ¥ debattplats i NWT jämföra vattendistribution med en stor del av sveriges transportsektor verkar lÃ¥ngsökt. Ja sÃ¥ lÃ¥ngsökt att man kan börja fundera över om han inte befinner sig under vattenytan den gode Mejern…

Det är möjligt att han tycker att SJs monopolsituation fungerar så fantastiskt bra och att han är nöjd. Men det är inte jag. SJ konkurrensutsätts nu i tre steg, i en rätt långsam takt få man lov att säga. I framtiden kommer vi fortsatt ha ett reglerat marknadstillträde och banverket tilldelar tåglägen efter ett antal principer.

Att socialdemokraterna misskötte banunderhållet så till den milda grad att tågen på järnvägen känner av det har inget med om det är en eller flera operatörer att göra. Att förstärka detta misskötta banunderhåll är en prioriterad uppgift, oavsett operatörer på banan. Snarare kan man tänka sig att om fler operatörer ställer krav på ökat underhåll så får det också ökad tyngd i prioriteringarna.

2 svar på “(s) under ytan”

  1. ===================
    jag skulle tro att fler operatörer som upplever brister kan generera fler missnöjesyttringar gentemot banverk och departement så att ett förstärkande av banunderhållet faktiskt kan stå sig i prioriteringarna mellan en dylik satsning och andra angelägna satsningar, typ nya vägbyggnationer. Men det kanske inte kommer att spela någon roll, men vi får la se..

  2. ”Snarare kan man tänka sig att om fler operatörer ställer krav pÃ¥ ökat underhÃ¥ll sÃ¥ fÃ¥r det ocksÃ¥ ökad tyngd i prioriteringarna.”

    ????????????

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *