Aleppo, Syrien

Precis nu dödas barn bara för att vi, den så kallade omvärlden inte förmår agera. Som att nationalstaterna är förlamade av sin egen självupptagenhet. Förlamade över vilka konsekvenser ett eventuellt agerande kunde få. Men det är inte bara ett agerande som får konsekvenser. Allt du inte gör har också det konsekvenser. Så nu för dessa människor, mammor, pappor, barn, syskon och vänner. Det händer nu.
Ta del av dessa människors sista meddelanden. Därefter höj blicken och gör snälla saker för andra och för världen, även för dem du inte förstår.
DET kan åtminstone var och en göra.

BBC om människor utan hopp och deras sista meddelanden.

 

Sommar

Tänk att det redan är augusti. Det känns som att morgnarna är lite kyligare, eller inbillar jag mig bara? 

Snart är det jul igen. Sen börjar kanske allt om. Men glöm inte att det kanske inte gör det. Att livet är skört och varje dag värd att fira. Varje tillfälle värt att ta tillvara. 

Kärlek och respekt!

Både detalj och helikopter

Jag har sedan ett år (slutet av april 2015) tillbaka varit styrelseordförande för Karlstad Airport. I december, efter åtta månader, meddelade jag att jag vid nästa stämma avgår som ordförande då det tyvärr inte är förenligt med mitt jobb. Jag brinner för globalisering och att människor möts. Flyget gör allt detta möjligt.

Det har varit ett händelserikt och lärorikt år. Stundtals ganska turbulent och dessvärre lämnar jag uppdraget med en mycket tråkig sista åtgärd, nämligen att tvingas polisanmäla bolagets tidigare VD.

Bolagets tidigare VD lämnade sin tjänst med omedelbar verkan i början av året varpå det gångna årets kvitton för betalkort kom fram och hamnade på styrelsens presidium att slutattestera. Vi upptäckte då att allt inte stod rätt till varpå vi valde att inte slutattestera dessa kvitton för det gångna året. Strax därpå begärde NWT att få del av betalkortens fakturor för flera år tillbaka vilket också fick oss att granska fakturorna längre tillbaka än 2015. Det framkom då tydligt att allt inte hanterats på ett korrekt sätt. Den allvarligaste upptäckten var att fakturaattesteringen gällande betalkorten undanhållits mig. Som ordförande är det jag som ska attestera dessa för utbetalning i ett första steg, varpå kvitton därefter ska gås igenom och slutattesteras genom påskrift i ett andra steg (Det var i det andra steget vi först upptäckte felaktigheterna).

Detta föranledde oss att ge vice ordföranden i uppdrag att upphandla extern granskning för att kunna reda ut vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Därefter tillsatte vi ytterligare granskning då det i medias genomgång av representationskvitton uppdagats att redovisningen inte stämde med utlåtanden från personer som sagts ha varit med vid representationstillfället. Vi bedömde att dessa uppgifter var så pass trovärdiga att ytterligare granskning måste göras och en advokatbyrå gavs det uppdraget. I advokatbyråns rapport framkom alltför många frågetecken som vi bedömer att det behöver göras en prövning av rättslig instans varför vi fattade beslut om att polisanmälas ska göras.

När jag tillträdde för ett år sedan gjorde jag, som jag tyckte då, en grundlig analys av läget för bolaget genom en egen ”rapport” på 8 sidor. Jag tog fram förslag gällande förbättrad övergripande ekonomistyrning, kanske mer ur helikopterperspektiv, så som utökad ekonomisk rapportering till styrelsen och framtagande av nyckeltal för jämförelser med andra likvärdiga flygplatser mm. Jag och vice ordförande har kontinuerligt fört samtal med VD om hur vi på lång sikt kan minska kostnaderna och därmed också minska kostnaderna för våra ägare, dvs i förlängningen skattebetalarna. Vi har vid i princip varje styrelsemöte påtalat vikten av att inte slösa med skattebetalares pengar och att sträva efter att minska kostnaderna. Vi antog anbefallda policys för årlig uppdatering så som exempelvis arbetsordning och VD-instruktion. Sett i backspegeln borde jag sett till att även andra policys, mer i detalj, så som attestreglementet förnyades. Hade jag gjort så och hade jag möjligen kunnat detektera att vissa fakturor inte kom till mig för attest i ett tidigare skede än jag nu gjorde.

Det omfattande näthat via mediernas webkommentarsfunktioner som nu pågår är mycket beklagligt och föga konstruktivt. Händelserna är en allvarlig och sorglig historia som vi nu går till botten med. Pengar som kommit fel utgår jag från kommer att återbetalas. Det hela kommer dock att leda till att rutiner stramas upp och dylika brister kan undvikas i framtiden.

 

Att utveckla biobränsle för flyget

Det är otroligt viktigt att verksamheter kan granskas och kritik framföras. En betydande del av demokratin faktiskt. Och det finns verkligen skäl för kritik när det gäller delar av Karlstad Airport, tidigare VD och styrelsen, på en rad punkter. Detta har jag framhållit hela tiden. Men för att granskningar av detta slag i längden ska ha trovärdighet är det också viktigt att granskningarna är av verklig betydelse. Men när drevet går är det lätt att dras med. Finns en sak att klandra, kan allt klandras. Utan urskiljning.

I dagarna har viss media i Värmland gjort inslag kring biobränslesatsningarna vid Karlstad Airport, med ingången att satsningarna skulle vara en besvikelse.

Den ansatsen kan verkligen ifrågasättas.

Då Karlstad kommun gav KSD Airport i uppdrag, via ägardirektiven, att arbeta med biobränsle var utgångsläget för ett sådant arbete i princip obefintligt. Då menar jag inte det självklara på lokalt plan, utan i princip obefintligt i landet, Europa och världen.

KSD Airport och den tidigare VDn struntar då fullständigt i att direktiven verkar omöjliga. Den tidigare VDn hittar några framkomliga vägar och börjar arbeta efter dem. Flertalet andra flygplatser och länder studerar hur KSD Airport har gjort. Gardemoen det närmaste och tydligaste exemplet.

Är det då relevant att det endast gjorts sju flygningar? Knappast. Inte om man känner till branschen och utgångsläget.

Utifrån förutsättningarna är arbetet med biobränsle på KSD Airport i allra högsta grad beundransvärt. Jag tappar tilltro och blir lite sorgsen över att det så lättvindigt kan rubriceras som annat.

VF

Svt

Folkbildning

Nu närmar det sig. Den 2 maj tillträder jag som Förbundschef för SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Det ska sannerligen bli en spännande utmaning. Folkbildning förändras men betydelsen av densamma kvarstår. Att ge människor förkovran, kunskap, erfarenhetsutbyte, kulturell och annan bildning är att ge människor makt över sin egen situation. Och tänka sig, precis det ska jag få ägna mig åt.

www.sv.se

 

Alliansen till val med svar på de frågor väljarna ställer

Idag skriver jag om migration och integration i Karlstads Tidningen. Finns att läsa i sin helhet här:

www.kt.se

Det är spännande tider. Förvisso är det sant att allting upprepar sig, men den värld vi nu känner förändras i rasande takt. Håll inte krampaktigt kvar i det som var. Om alliansen omfamnar förändringen och på allvar ser moderna lösningar för dagens och morgondagens problem, då kan vi se med tillförsikt på framtiden. Om inte, då går vi under i rödgrön skuta med giftig bottenfärg.

 

 

Ledarskap

I veckans Karlstads Tidningen skriver jag om ledarskap. Eller bristen på detsamma.

Läs hela här

Ett av de största hindren för ett generöst och framgångsrikt ledarskap är rädsla att tappa den egna positionen. Människor har i alla tider motarbetat konkurrens och skapat positioner för att lyfta sin egen förträfflighet istället för att skapa en kultur där flera lyfts fram och ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Maktfullkomlighet tenderar dock att så småningom hoppa upp och bita vederbörande i ändalykten. Långsiktigt är det direkt kontraproduktivt att motarbeta konkurrens då verksamheten alltid har nytta av fler, allt duktigare aktörer. Om fler får möjlighet att utveckla sin fulla potential ökar det kanske konkurrensen, men det skapas även fler möjligheter då idéer och förslag som annars inte kommit fram kan blomstra.