Att utveckla biobränsle för flyget

Det är otroligt viktigt att verksamheter kan granskas och kritik framföras. En betydande del av demokratin faktiskt. Och det finns verkligen skäl för kritik när det gäller delar av Karlstad Airport, tidigare VD och styrelsen, på en rad punkter. Detta har jag framhållit hela tiden. Men för att granskningar av detta slag i längden ska ha trovärdighet är det också viktigt att granskningarna är av verklig betydelse. Men när drevet går är det lätt att dras med. Finns en sak att klandra, kan allt klandras. Utan urskiljning.

I dagarna har viss media i Värmland gjort inslag kring biobränslesatsningarna vid Karlstad Airport, med ingången att satsningarna skulle vara en besvikelse.

Den ansatsen kan verkligen ifrågasättas.

Då Karlstad kommun gav KSD Airport i uppdrag, via ägardirektiven, att arbeta med biobränsle var utgångsläget för ett sådant arbete i princip obefintligt. Då menar jag inte det självklara på lokalt plan, utan i princip obefintligt i landet, Europa och världen.

KSD Airport och den tidigare VDn struntar då fullständigt i att direktiven verkar omöjliga. Den tidigare VDn hittar några framkomliga vägar och börjar arbeta efter dem. Flertalet andra flygplatser och länder studerar hur KSD Airport har gjort. Gardemoen det närmaste och tydligaste exemplet.

Är det då relevant att det endast gjorts sju flygningar? Knappast. Inte om man känner till branschen och utgångsläget.

Utifrån förutsättningarna är arbetet med biobränsle på KSD Airport i allra högsta grad beundransvärt. Jag tappar tilltro och blir lite sorgsen över att det så lättvindigt kan rubriceras som annat.

VF

Svt

Folkbildning

Nu närmar det sig. Den 2 maj tillträder jag som Förbundschef för SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Det ska sannerligen bli en spännande utmaning. Folkbildning förändras men betydelsen av densamma kvarstår. Att ge människor förkovran, kunskap, erfarenhetsutbyte, kulturell och annan bildning är att ge människor makt över sin egen situation. Och tänka sig, precis det ska jag få ägna mig åt.

www.sv.se

 

Alliansen till val med svar på de frågor väljarna ställer

Idag skriver jag om migration och integration i Karlstads Tidningen. Finns att läsa i sin helhet här:

www.kt.se

Det är spännande tider. Förvisso är det sant att allting upprepar sig, men den värld vi nu känner förändras i rasande takt. Håll inte krampaktigt kvar i det som var. Om alliansen omfamnar förändringen och på allvar ser moderna lösningar för dagens och morgondagens problem, då kan vi se med tillförsikt på framtiden. Om inte, då går vi under i rödgrön skuta med giftig bottenfärg.

 

 

Ledarskap

I veckans Karlstads Tidningen skriver jag om ledarskap. Eller bristen på detsamma.

Läs hela här

Ett av de största hindren för ett generöst och framgångsrikt ledarskap är rädsla att tappa den egna positionen. Människor har i alla tider motarbetat konkurrens och skapat positioner för att lyfta sin egen förträfflighet istället för att skapa en kultur där flera lyfts fram och ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Maktfullkomlighet tenderar dock att så småningom hoppa upp och bita vederbörande i ändalykten. Långsiktigt är det direkt kontraproduktivt att motarbeta konkurrens då verksamheten alltid har nytta av fler, allt duktigare aktörer. Om fler får möjlighet att utveckla sin fulla potential ökar det kanske konkurrensen, men det skapas även fler möjligheter då idéer och förslag som annars inte kommit fram kan blomstra.

Den enskilda människan gör det möjligt

I veckans Karlstads Tidningen skriver jag om att frigöra människors skaparkraft:

Att frigöra människors skaparkraft är kanske lättare sagt än gjort. Men på platser med svåra utmaningar blir det desto viktigare att göra verklighet av orden. För utan människor som tror på sig själva i så stor utsträckning att de också får andra att tro på dem så blir det inget. Det är inte skatter, fördelning, regler, bidrag eller valfritt annat system som bygger detta land. Det är Du.

 

Ledare

 

Lev och låt dö

Skriver i veckans Karlstads Tidningen om Grums och andra kommuner med stora utmaningar. Med anledning av Uppdrag Gransknings reportage härom veckan. Nu menar jag inte att Grums ska dö. Men kanske måste man förändra sig såpass mycket att man inte känner igen sig själv. Kommunsammanslagning FTW! :)

 

”Det finns mycket positiv kraft runt om i Sveriges lands- bygd och i Sveriges småkommuner att bygga på. Globalisering, digitalisering och även urbanisering ger också möjligheter, så också för landsbygden. Företag hittar sina komparativa fördelar och växer genom hårt arbete, veckopendlandes till Hong Kong eller med telefonkonferenser med New York.
Men, i Grums och andra utsatta delar av landet finns det också romantik om svunnen tid. Den måste dö. Det måste göras upp med nostalgin och föreställningen om att allt kan bli som det en gång var. Att fortsätta tro att allt går att sköta som förut är inte bara naivt. Det är ansvarslöst. Nog borde Sverige mäkta med att vara mer osentimental i förhållande till de gränser som en gång, under en annan tid ritats upp. Lev och låt dö.”

 

Dyrt med miljöpartister

I veckans Karlstads Tidningen skriver jag om att det är dyrt med miljöpartister. Då har jag inte ens nämnt mångmiljonstoppet av Förbifart Sthlm.

 

”Vindpark Vänern. Vindkraftsatsningen som kostat miljoner för Karlstads skattebetalare tros aldrig betala sig. Någonsin. Ändå fortsätter eländet. Det hela startades av miljöpartister som ville dra sitt strå till stacken för mer förnybar elproduktion. Det är i sig vällovligt, om det vore så att det hela någon gång blev lönsamt.
Men trots subventioner genom elcertifikat, som vi konsumenter betalar, räknar inte nuvarande VD med att det ska gå ihop. Till Värmlandsnytt säger hen: “Vi tror inte att vi ska få tillbaka alla de här pengarna men vi ska minska eller göra skadan som vi åstadkommit så liten som möjligt.” Man baxnar.”

 

 

Kommunala bolag.

Antalet kommunala bolag kan hållas mycket lågt, i synnerhet om en kommun har en bra befolkningsstorlek att stå på. Dessvärre är så inte fallet. Med de mycket små och brokiga kommunstorlekar vi har idag främjas inte återhållsamhet gällande kommunala bolag. När olikheterna är stora men ansvaret detsamma främjas istället olika typer av lösningar som missgynnar transparens och invånares påverkansmöjlighet.

 

I veckans Karlstadstidningen skriver jag om problematik med kommunala bolag. Dessa bolag är ibland helt nödvändiga men kan också och inte så sällan vara helt onödiga. Från målkonflikter till att konkurrera ut enskilda näringsidkare.