Arnold som gerillakrigare mot Trump

Eftersom det är sommar kan en med fördel skriva hyllningskrönikor till Arnold Schwarzenegger i http://www.tidningen.nu/ Texten finns dock inte på nätet så du kan läsa den här:

En hyllning till Arnold
Jag har imponerats av Arnold Schwarzenegger sedan 90talet. Det hela började med den episka filmen Terminator 2. I detta dystopiska framtidsscenario utvecklar Cyberdyne systems artificiell intelligens inom det så kallade Skynet vilket uppnår självmedvetenhet och startar krig mot mänskligheten. Handlingen går ut på att mördarrobot från framtiden skickas till 1990talet för att ha ihjäl den kommande ledaren för mänsklighetens motståndsrörelse, John Connor. Så här i tider av exponentiell utveckling av artificiell intelligens kan likheterna i svaga stunder kännas både skrattretande och skrämmande.

Men min fascination för Arnold slutade inte där. Det är dock kanske inte som skådespelare som han väckt mest beundran, även om jag med stor behållning sett Arnolds samtliga filmer. Det är Schwarzeneggers fantastiska framgångar och hans viktiga ledarskap i centrala frågor som imponerar stort. Att börja sin resa i Österrike, vinna Mr Olympia sju gånger och Mr Universe fyra gånger, filmkarriär som heter duga och därefter lyckas bli folkvald till posten som Guvernör i Kalifornien.

Som Guvernör i Kalifornien blev klimatfrågan hans mest profilerade politiska fråga och han satte igång omfattande arbete för att vända delstatens enorma användning av fossilbränsle. Detta engagemang har fortsatt efter att han lämnat guvernörsposten och utgör idag en republikansk motpol mot president Trumps totala ovilja att adressera klimatfrågorna.

Arnold bedriver nu gerillakrigföring i social media mot Trump och hans politiska illgärningar. Genom att producera och sprida klipp där han belyser klimatförändringarna och vad som borde göras visar han ledarskap i en fråga som avgör allas vår framtid. Han nyttjar än en gång sin person och plattform för att nå en verkan få andra skulle lyckas med. Som cigarrökande Humveekörande actionskådespelare är hans engagemang för klimatet något otippat, vilket därmed har större genomslagskraft.

Även Arnold Schwarzeneggers engagemang för Paralympics och personer med funktionsnedsättnings idrottsliga prestationer visar på ledarskap. Hans tillrättavisning av troll-inskränkt persons hånande av Paralympics härom året fick enorm spridning och uppskattning.

Att Schwarzenegger sticker ut hakan i klimat-, hälso- och funktionsrättsfrågor går inte obemärkt förbi bland Trumps anhängare och kritiken från dem är hård. Därför är hans engagemang såväl respektingivande som viktigt. Det spelar nämligen roll vem som är avsändare. Förhoppningsvis kan Arnold Schwarzenegger nå fram till något bredare grupper och därmed göra än mer skillnad politiskt. Det är en välgärning att personer med egna plattformar engagerar sig politiskt. Fler borde följa hans exempel.

Nina Larsson

Almedalen 2017; integration, ungdomar & fake news

Almedalen

Årets Almedalsvecka deltar jag ovan nämnda paneler. Det är fokus på folkbildningens och studieförbundens betydelse för integration, ungas engagemang och som motkraft mot fake news.

Det är sannerligen helt befängt att nazister kommer att få vara en del i den demokratiska mötesplatsen som Almedalsveckan kommit att bli. Såväl Region Gotland som Polisen borde sagt nej, de första för att de inte behöver acceptera våldsbejakande aktörer, de andra för att det är en säkerhetsfråga.

Varför bojkottar jag då inte? Det är en legitim fråga. Och svår fråga. Jag har landat i att möten mellan människor och mellan perspektiv är så viktigt att det måste värnas.

Inte möten med nazister naturligtvis, dem gäller det att alienera men också belysa som de mörkerkrafter de är. Jag hoppas att jag slipper se dem eller märka av dem. Men jag inser i samma stund att det är en naiv förhoppning. Region Gotland har genom ett felaktigt och idiotiskt beslut släppt in dem. Polisen likaså. Nazisterna, dvs Nordiska Motståndsrörelsen, kommer inte gå obemärkt förbi. Det är en stor sorg för vår demokrati.

 

Aleppo, Syrien

Precis nu dödas barn bara för att vi, den så kallade omvärlden inte förmår agera. Som att nationalstaterna är förlamade av sin egen självupptagenhet. Förlamade över vilka konsekvenser ett eventuellt agerande kunde få. Men det är inte bara ett agerande som får konsekvenser. Allt du inte gör har också det konsekvenser. Så nu för dessa människor, mammor, pappor, barn, syskon och vänner. Det händer nu.
Ta del av dessa människors sista meddelanden. Därefter höj blicken och gör snälla saker för andra och för världen, även för dem du inte förstår.
DET kan åtminstone var och en göra.

BBC om människor utan hopp och deras sista meddelanden.

 

Sommar

Tänk att det redan är augusti. Det känns som att morgnarna är lite kyligare, eller inbillar jag mig bara? 

Snart är det jul igen. Sen börjar kanske allt om. Men glöm inte att det kanske inte gör det. Att livet är skört och varje dag värd att fira. Varje tillfälle värt att ta tillvara. 

Kärlek och respekt!

BÃ¥de detalj och helikopter

Jag har sedan ett år (slutet av april 2015) tillbaka varit styrelseordförande för Karlstad Airport. I december, efter åtta månader, meddelade jag att jag vid nästa stämma avgår som ordförande då det tyvärr inte är förenligt med mitt jobb. Jag brinner för globalisering och att människor möts. Flyget gör allt detta möjligt.

Det har varit ett händelserikt och lärorikt år. Stundtals ganska turbulent och dessvärre lämnar jag uppdraget med en mycket tråkig sista åtgärd, nämligen att tvingas polisanmäla bolagets tidigare VD.

Bolagets tidigare VD lämnade sin tjänst med omedelbar verkan i början av året varpå det gångna årets kvitton för betalkort kom fram och hamnade på styrelsens presidium att slutattestera. Vi upptäckte då att allt inte stod rätt till varpå vi valde att inte slutattestera dessa kvitton för det gångna året. Strax därpå begärde NWT att få del av betalkortens fakturor för flera år tillbaka vilket också fick oss att granska fakturorna längre tillbaka än 2015. Det framkom då tydligt att allt inte hanterats på ett korrekt sätt. Den allvarligaste upptäckten var att fakturaattesteringen gällande betalkorten undanhållits mig. Som ordförande är det jag som ska attestera dessa för utbetalning i ett första steg, varpå kvitton därefter ska gås igenom och slutattesteras genom påskrift i ett andra steg (Det var i det andra steget vi först upptäckte felaktigheterna).

Detta föranledde oss att ge vice ordföranden i uppdrag att upphandla extern granskning för att kunna reda ut vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Därefter tillsatte vi ytterligare granskning då det i medias genomgång av representationskvitton uppdagats att redovisningen inte stämde med utlåtanden från personer som sagts ha varit med vid representationstillfället. Vi bedömde att dessa uppgifter var så pass trovärdiga att ytterligare granskning måste göras och en advokatbyrå gavs det uppdraget. I advokatbyråns rapport framkom alltför många frågetecken som vi bedömer att det behöver göras en prövning av rättslig instans varför vi fattade beslut om att polisanmälas ska göras.

När jag tillträdde för ett Ã¥r sedan gjorde jag, som jag tyckte dÃ¥, en grundlig analys av läget för bolaget genom en egen ”rapport” pÃ¥ 8 sidor. Jag tog fram förslag gällande förbättrad övergripande ekonomistyrning, kanske mer ur helikopterperspektiv, sÃ¥ som utökad ekonomisk rapportering till styrelsen och framtagande av nyckeltal för jämförelser med andra likvärdiga flygplatser mm. Jag och vice ordförande har kontinuerligt fört samtal med VD om hur vi pÃ¥ lÃ¥ng sikt kan minska kostnaderna och därmed ocksÃ¥ minska kostnaderna för vÃ¥ra ägare, dvs i förlängningen skattebetalarna. Vi har vid i princip varje styrelsemöte pÃ¥talat vikten av att inte slösa med skattebetalares pengar och att sträva efter att minska kostnaderna. Vi antog anbefallda policys för Ã¥rlig uppdatering sÃ¥ som exempelvis arbetsordning och VD-instruktion. Sett i backspegeln borde jag sett till att även andra policys, mer i detalj, sÃ¥ som attestreglementet förnyades. Hade jag gjort sÃ¥ och hade jag möjligen kunnat detektera att vissa fakturor inte kom till mig för attest i ett tidigare skede än jag nu gjorde.

Det omfattande näthat via mediernas webkommentarsfunktioner som nu pågår är mycket beklagligt och föga konstruktivt. Händelserna är en allvarlig och sorglig historia som vi nu går till botten med. Pengar som kommit fel utgår jag från kommer att återbetalas. Det hela kommer dock att leda till att rutiner stramas upp och dylika brister kan undvikas i framtiden.

 

Att utveckla biobränsle för flyget

Det är otroligt viktigt att verksamheter kan granskas och kritik framföras. En betydande del av demokratin faktiskt. Och det finns verkligen skäl för kritik när det gäller delar av Karlstad Airport, tidigare VD och styrelsen, på en rad punkter. Detta har jag framhållit hela tiden. Men för att granskningar av detta slag i längden ska ha trovärdighet är det också viktigt att granskningarna är av verklig betydelse. Men när drevet går är det lätt att dras med. Finns en sak att klandra, kan allt klandras. Utan urskiljning.

I dagarna har viss media i Värmland gjort inslag kring biobränslesatsningarna vid Karlstad Airport, med ingången att satsningarna skulle vara en besvikelse.

Den ansatsen kan verkligen ifrågasättas.

Då Karlstad kommun gav KSD Airport i uppdrag, via ägardirektiven, att arbeta med biobränsle var utgångsläget för ett sådant arbete i princip obefintligt. Då menar jag inte det självklara på lokalt plan, utan i princip obefintligt i landet, Europa och världen.

KSD Airport och den tidigare VDn struntar då fullständigt i att direktiven verkar omöjliga. Den tidigare VDn hittar några framkomliga vägar och börjar arbeta efter dem. Flertalet andra flygplatser och länder studerar hur KSD Airport har gjort. Gardemoen det närmaste och tydligaste exemplet.

Är det då relevant att det endast gjorts sju flygningar? Knappast. Inte om man känner till branschen och utgångsläget.

Utifrån förutsättningarna är arbetet med biobränsle på KSD Airport i allra högsta grad beundransvärt. Jag tappar tilltro och blir lite sorgsen över att det så lättvindigt kan rubriceras som annat.

VF

Svt

Folkbildning

Nu närmar det sig. Den 2 maj tillträder jag som Förbundschef för SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Det ska sannerligen bli en spännande utmaning. Folkbildning förändras men betydelsen av densamma kvarstår. Att ge människor förkovran, kunskap, erfarenhetsutbyte, kulturell och annan bildning är att ge människor makt över sin egen situation. Och tänka sig, precis det ska jag få ägna mig åt.

www.sv.se

 

Alliansen till val med svar på de frågor väljarna ställer

Idag skriver jag om migration och integration i Karlstads Tidningen. Finns att läsa i sin helhet här:

www.kt.se

Det är spännande tider. Förvisso är det sant att allting upprepar sig, men den värld vi nu känner förändras i rasande takt. Håll inte krampaktigt kvar i det som var. Om alliansen omfamnar förändringen och på allvar ser moderna lösningar för dagens och morgondagens problem, då kan vi se med tillförsikt på framtiden. Om inte, då går vi under i rödgrön skuta med giftig bottenfärg.