Apr 5

Värmland beroende av kärnkraft

Inlägg av Nina Larsson | 05 april 2014 | Inga kommentarer » |

Veckans ledare i Karlstads Tidningen

 

Inom bara några år kommer Sverige behöva avveckla den kärnkraft landet har ett så stort beroende av. Kärnkraften producerar en mycket stor del utav vår elektricitet och utgör dessutom en viktig funktion då kapaciteten inte är beroende av väder och vind.

Värmland är dessutom i hög grad beroende utav el till konkurrenskraftiga priser. Tusentals jobb i och kring basindustrin är beroende av att kärnkraften producerar mycket el. Att den elintensiva industrin är stark i Värmland är ingen slump. Läget, tillgången till el och naturresurser gjorde Värmland och Sverige till en bra plats för att utveckla produkter en gång i tiden.
Men huruvida Värmland och Sverige ska vara en bra plats för den viktiga basindustrin i framtiden och för nya branscher med ökande elbehov återstår att se. Trots Stefan Lövens bakgrund och tidigare ställningstagande gällande kärnkraft verkar han inte ha tillräcklig styrsel över Socialdemokraterna utan travar snarare på åt vänsterhåll. I takt med avvecklingsivrarna inom Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Frågan finns dessutom representerad på ett lokalt plan i Karlstad då kommunen äger en del i Svensk kärnkraft. Detta är så klart en lönsam affär, även utöver att Värmländska företag behöver den el kärnkraften kan tillhandahålla. Karlstad kommun tjänar en slant på innehavet men detta till trots finns röster som vill att kommunen ska göra sig av med det.

Det vore dåligt för Sverige och Värmland att göra sig av med kärnkraften. Det vore också dåligt om Karlstad skulle göra sig av med sin del i Oskarshamnsverken bara för att man inte gillar energislaget. Dessvärre domineras debatten av missuppfattningar och okunskap om kärnkraften. Likaså en rad naiva förhoppningar om vad som skulle kunna ersätta kärnkraften. Likaså sker stora framsteg inom såväl avfallshantering som nya reaktorer vilket avsevärt minskar de negativa effekterna av kärnkraft.

För att ersätta kärnkraften krävs stabil och pålitlig tillgång till el. I verkligheten är det för närvarande endast kol och gas som kan ge lika stabil tillgång till el. Det är ett mycket sämre alternativ på så många sätt. Framförallt för att utsläppen av växthusgaser måste stoppas. Att få ner utsläppen är en av vår tids viktigaste uppgifter.

Men gas är också så mycket sämre än kärnkraft på grund av att den då sannolikt skulle vara rysk. Att så många länder är beroende av rysk gas är ett säkerhetspolitiskt fiasko. Skulle Sverige hoppa i galen tunna och sälla sig till det gänget ställer vi inte bara till det för miljön, klimatet och basindustrin, utan försätter oss i ett osunt beroende av ryska intressen.

Som med så mycket annat krävs förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt. Såväl att minska utsläpp, den säkerhetspolitiska situationen, ny teknik och konkurrenskraften för värmländska företag spelar alla roll och måste vägas in. Denna förmåga borde S kunna visa prov på, tyvärr lyser det fortfarande med sin frånvaro.

 

 

Mar 25

Ingen följa John på skolområdet

Inlägg av Nina Larsson | 25 mars 2014 | Inga kommentarer » |

Varannan vecka skriver jag ledare i Karlstadstidningen, sist handlade det om Värmlands Folkblads ledare av Peter Franke:

 

Alla som läser ledare i Värmlands Folkblad får från tid till annan klart för sig att skribenterna verkar leva i en annan värld. Hur samhället för dem kan te sig så fullkomligt olikt den värld resten av oss lever i är ett mysterium. Som av en händelse har dessutom tendensen ökat nu när vi går in i ett supervalår. Detta sker så ofta och med sådan frenesi att denna tidnings ledarsida omöjligen kan bemöta alla tossigheter, men ibland måste det göras.
Peter Frankes senaste exempel är nästintill tragikomiskt. Franke försöker påskina att alliansregeringen leker “följa John” på skolområdet. Få saker är så felaktiga som detta.
Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna har konstant röstat nej till var och varannan kunskapsreform sedan 2006. De har röstat nej till tidigare betyg, nej till tidigare nationella prov, nej till den nya skollagen, nej till den nya lärarutbildningen, nej till lärarlegitimation, nej till den nya gymnasieskolan och nej till införandet av Skolinspektionen. Men som med så mycket annat väljer man att i efterhand acceptera Folkpartiets och alliansens förändringar. Men motvilligt, baklänges släpande in i framtiden.
Varje försök till egna socialdemokratiska förslag inom skolområdet är diffust utformade. Antingen för att alla ska kunna läsa in vad de vill höra, eller för att man helt enkelt inte har koll. Krav på fler lärare specificeras inte med hur det ska gå till. Att alliansen belyst problematiken med att locka fler duktiga elever till lärarutbildningarna, höja kraven och nu dessutom lansera extra morötter för de som väljer att läsa till Matte/ NO-lärare eller speciallärare låtsas vänsterpartierna inte om.
Franke försöker sig på konststycket att ta förslaget med mindre klasser som intäkt för att (S) för en gång skull lanserade någonting före någon annan. Men det faller platt. När förslag om mindre klasser tidigare lanserats har det inte kunnat presenterats hur det ska gå till. Såvida vänsterpartierna inte tänkte sig att de skulle göra en tillbakagång med obehöriga lärare som följd.
Alliansregeringen har även tidigare signalerat att mindre klasser är önskvärt men det får inte ske på bekostnad av behöriga lärare och kvalitet i undervisningen. Nu lanserar Folkpartiet och alliansregeringen genomtänkta och genomförbara förslag. Inga hafsverk som äventyrar fortsatt kunskapsfokus. Tillsammans med tidigare reformer lägger detta en bra grund för att vända Sveriges kunskapsresultat.
Till sist ondgör sig Franke över ökade satsningar på fler utbildningsplatser, i synnerhet lärarutbildningsplatser. VFs ledarsida får det dessutom inte att gå ihop, tanken att höjda krav skulle kunna leda till ökad attraktivitet. Att höja läraryrkets status är bland det viktigaste alliansregeringen påbörjat, höga krav är en viktig del i det. Men arbetet måste fortsätta med ordning och reda i klassrummen, högre löner och ett modernt statligt huvudmannaskap.

 

 

Mar 16

Kosovo 17 mars 2004

Inlägg av Nina Larsson | 16 mars 2014 | Inga kommentarer » |

 

Inatt, 17 mars, är det tio år sedan jag satt i en lastbil mitt på vägen mellan Pristina och Caglavica. På morgonen omgrupperade vi tillbaka till Camp Victoria. Timmar efteråt marscherar tusentals mot Caglavica, precis där vi stått hela natten. Vi var inte många som var kvar på campen den dagen. Dessutom, hälften begav oss på kvällen den 17e mars ner till station central för att evakuera all personal där. Det blev några lärorika dygn, i alla bemärkelser.

 

När NATO stoppade förtrycket över Kosovo 1999 kunde man nog ana att de skulle vara kvar länge. När saker och ting gått så överstyr så att intervention med våldsanvändning blir nödvändig, ja då tar det tid att bygga upp något fungerande från grunden. Men det gick också relativt väl och efter ett antal år kunde NATO lämna över till EU för att så småningom trappas ned helt. Men det är lätt att glömma bort vad NATO gjorde för oss och för freden i Europa, i närtid.

 

Stödet för Svenskt medlemskap i NATO ligger någorlunda stabilt. Men efter händelserna i Ukraina har motståndet ökat. I tider av oro drar man sig till sin kant. Förvisso förståeligt på något sätt, men djupt beklämmande. Den fria världen behöver mer samarbete, även militärt.

 

DN Zaremba

Kosovo burns BBC

Aftonbladet

Expressen

 

Uppdaterat:

Läsvärd bloggpost från Ornhammar

 

 

 

Mar 2

Mer än lovligt naivt om Putin

Inlägg av Nina Larsson | 02 mars 2014 | 1 kommentar » |

En Socialdemokratisk riksdagsledamot skriver följande på Twitter (och dubbelpostar på FB); ”Usch. Otrevliga nyheter från #krim och #kiev. Putin har stort,stort ansvar. Måtte han ta det”

Ni får ursäkta mig men det där är mer än lovligt naivt. Måtte Putin ta ansvar? Det är som att invasionen av Georgien passerat helt obemärkt. Eller den mängd övriga maktfullkomliga handlingar Putin visat på prov på under sin tid vid det Ryska rodret.

Ryssland har under lång tid och i hög fart varit på väg åt helt fel håll. Det är hög tid att vi slutar ignorera det. Såväl inom försvars och säkerhetspolitiken som för den delen inom den Europeiska energipolitiken. Att hoppas på att Putin tar ”ansvar” hux flux vore sannerligen fantastiskt men föga troligt.

Jans nyhetsbrev

Att långsiktigt stärka och fördjupa banden mellan EU och de sk östländerna måste vara prioritet framöver. Likaså att sätta stopp för Europas beroende av Rysk gas.

 

Jan 29

Köttfri dag

Inlägg av Nina Larsson | 29 januari 2014 | Inga kommentarer » |

Köttfri dag är lika galet som ”jordtimmen” då vi ska släcka alla lampor. Den typen av symbolhandlingar räddar inte klimatet. Det gör däremot rejäla satsningar på klimatsmart energi, ny teknik och globala avtal. Likaså att de som förorenar får betala genom exempelvis koldioxidskatt.

LRFs motaktion får dock anses som ett av de mest misslyckade i mannaminne. Att äta kött för att se snygg ut känns vansinnigt passé.

För övrigt åt jag vegetarisk broccolipaj idag, helt utan förbud eller köttskatt. För att det är gott.

Dec 6

Ökad jämställdhet, även i folkpartiet

Inlägg av Nina Larsson | 06 december 2013 | 3 kommentarer » |

Krönika i tidningen NU:

Jämställdhet är en kunskapsfråga, men även en djupt ideologisk fråga för oss liberaler. Att individer ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön är hörnstenar i vår liberala ideologi. Men vi vet också att ökad jämställdhet inte bara handlar om att det formella regelverket inte ska särbehandla utifrån kön. Det handlar också om att granska attityder, arbetssätt och inrotade rutiner.

Folkpartiet har fortfarande en lång väg kvar när det gäller att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män bland våra förtroendevalda, bland interna uppdrag och i de kommunala bolagen. Vi riskerar att få betydligt fler män än kvinnor i nästa riksdagsgrupp, och det är allvarligt.

Vi behöver vara självkritiska. Vi måste arbeta hårdare mot invanda mönster och rutiner i våra nomineringskommittéer, på våra listor och när vi fördelar våra uppdrag. Kandidaternas engagemang, kunskap och erfarenheter är det som ska avgöra och vi behöver därför fortsätta utveckla det interna jämställdhetsarbetet.

VIKTEN AV ATT uppmärksamma en jämställd sammansättning av partiets listor har varit en av huvudfrågorna vid den utbildning som erbjudits samtliga personer med uppdrag i en nomineringskommitté. Jag har tillsammans med Liberala Kvinnor och Liberala Ungdomsförbundet lyft partiets skeva könsfördelning på listor och uppdrag. En systematisk uppföljning i form av jämställdhetsbokslut görs inför varje landsmöte och i år skärpte landsmötet, partiets högsta beslutande organ, kraven ytterligare gällande ökad jämställdhet.

Men fortfarande ser vi en påtaglig obalans när det gäller vilka som väljs till de tyngsta partiuppdragen, det vill säga som lokalförenings- eller kommunföreningsordförande samt länsförbundsordförande och arbetsutskott.

På samtliga dessa poster kvarstår mönstret att det finns en kraftig övervikt av män – över 60 procent av de interna ordförandeposterna på alla nivåer besätts av män.

DET GÖRS INGEN sammanvägd bedömning innan landets alla olika riksdagslistor fastställs. Just därför måste varje län självt ta ett visst ansvar också för helheten. Det interna jämställdhetsarbetet i partiet måste bedrivas av var och en av oss, det kan inte drivas av några få och inte enbart på nationell nivå.

De kritiska frågor som vi riktar till det omgivande samhället och dess institutioner måste vi också våga rikta till oss själva. Folkpartiet är inte avskärmat från de utmaningar som finns i det svenska samhället, och jämställdhet måste råda också internt inom Folkpartiet.

NÄR VI NU siktar på en tredje mandatperiod som regeringsparti kan vi peka på de tydliga resultat vi, tack vare Folkpartiet Liberalernas idoga strävanden, har åstadkommit för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Det arbetet måste fortsätta – men det ska fortsätta också i vårt eget parti.

Nina Larsson

Sep 11

Förtvivlad över förtrycket

Inlägg av Nina Larsson | 11 september 2013 | 1 kommentar » |

Så, det är onsdag, den 11 september. Detta eländiga datum. Jag slår upp tidningarna denna onsdag i september och blir alldeles förskräckt och förtvivlad. Vi har så mycket kvar att jobba för. Jämställdhet är ingen lyx, det är en mänsklig rättighet. Såväl i Afghanistan, Jemen som i Europa. Det är så många människors liv som behöver bli bättre. Vetskapen om att det inte hinner bli det innan det är försent smärtar.

8åring bortgift, dog under bröllopsnatten

Kvinnor är slavar i Afghanistan

Läs artiklarna. Det gör ont, men de måste läsas. Det är trots allt bara genom att inte blunda som förändring startar.

www.sak.se

 

Och så kan vi förstås läsa lite om vad som händer i Europa.

Kvinna mördad av exman

Kommunpampar

 

Det är 2013 mina vänner. Inte medeltid. Vid stunder kan vi misströsta, men inte länge. Det är vi som måste göra något åt detta.

 

 

Sep 4

Fired up, ready to go!

Inlägg av Nina Larsson | 04 september 2013 | Inga kommentarer » |

När jag var sex-sju år gammal skrev jag ett brev till Ronald Reagan där jag tyckte han skulle sluta upp med att kriga. På framsidan ritade jag en fredsduva. Brevet kom aldrig iväg och sedan dess har jag utvecklat min syn på USA något. När jag många år senare tjänstgjorde i Kosovo hade vi en hel del att göra med amerikanarna och ofta blev jag imponerad. Bilden av korkade soldater som lyder order kom sig lite på skam även om det inte går att jämföra med Sveriges inriktning på uppdragstaktik.

2005 fick jag möjligheten att spendera några veckor i USA på deras Young leaders programme. Vi var i Washington, New York och Chicago. Jag föll verkligen för Chicago. På en tankesmedja där sa de: -Lägg namnet Barack Obama på minnet, han kommer bli USAs förste svarte president.

Jag hade aldrig hört talas om honom innan. Nu är han i alla fall här. Om några minuter ska jag stå i mitt arbetsrum och kika över vattnet mot Rosenbad när han anländer.

Förra året, när jag var på Demokraternas konvent i Charlotte, fick vi bla lyssna till Michelle Obama som gav bilden av Barack Obama som samma man med båda fötterna på jorden som hon lärde känna en gång i tiden. I verkligheten är det nog svårt, att i en sådan position behålla verklig markkontakt. Men jag vill ju gärna tro henne.

 

Aug 19

Trafikolyckor, denna gång Torsby, nästa i?

Inlägg av Nina Larsson | 19 augusti 2013 | 4 kommentarer » |

Så har det hänt igen. Trafikolycka med fruktansvärd utgång. Det har hänt förr, det kommer tyvärr hända igen. Denna gång i norra Värmland, tre ungdomar förolyckades. VF

Vad är det för tristess som driver detta? Vad är det för förebilder som skapar dessa attityder?

Minns en artikel jag läste för ett bra tag sedan i tidningen Fokus. Där skildrades vad man kan kalla “motorburen ungdom”. Ungdomar som med anledningen att det inte finns något annat att göra ägnar sig åt farliga lekar med bilen, med katastrofala följder.

I artikeln i Fokus går att läsa: ”Men ett samhällsproblem är det. Kanske inte främst för att människor dör, utan för den rädsla som varje dag finns på trottoarer i Malå, Norrtälje, Lilhärdal och andra småstäder och byar i landet.
För när polisen gör sina trygghetsundersökningar är det inte inbrott, våldtäkter eller andra brott som gör att boende känner sig otrygga i sina bostadsområden – även om man kan tro det av mediebevakningen i Sverige.
Vad som ligger högst upp är höga hastigheter och trafik. Svenskar är helt enkelt rädda för att bli påkörda.”

Samtidigt rycks det på axlarna åt trafikförseelser. Att köra för fort är ingen big deal. Jag börjar tycka att det skaver lite.

Jul 9

Olle Schmidt till vice president för ALDE party!

Inlägg av Nina Larsson | 09 juli 2013 | Inga kommentarer » |

Jag slår ett slag så här mitt i sommaren, ifall ni missat det, för att Folkpartiet lanserar Olle Schmidt till vice president för ALDEparty. ALDE party är den europeiska partiorganisationen för liberala partier i Europa.

 

Olle Schmidt är en av Europaparlamentets mest kunniga och kompetenta parlamentariker. Hans röst och hans insatser behövs även fortsatt för att stärka de liberala krafterna i Europa. Med hans erfarenheter inom politiken såväl inom EU som nationellt och regionalt kan Olle bidra till stötta liberala partier i Europa och främja liberal utveckling.

 

 

 

« Tidigare inlägg